► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành ủy Yên Bái tổ chức đợt bồi dưỡng chính trị hè năm 2020 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

Ngày xuất bản: 19/08/2020 2:55:00 CH

 Sáng ngày 19/8/2020, Thành ủy Yên Bái đã tổ chức đợt bồi dưỡng chính trị hè năm 2020 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc Đảng bộ thành phố. Dự khai mạc lớp bồi dưỡng có đồng chí Đỗ Văn Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Các đồng chí trong ban xây dựng Đảng, lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố.

 

Khai mạc lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2020

Tham gia đợt bồi dưỡng lý luận chính trị hè năm 2020 có trên 1000 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ở các cơ sở Giáo dục và Đào tạo trực thuộc Đảng bộ thành phố. Trong đợt bồi dưỡng chính trị hè này, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên sẽ được phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, những nội dung trọng tâm, cơ bản trong Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngoài ra, các cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục đào tạo thành phố được thông tin, cập nhật về tình hành phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và thành phố trong 7 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ những thánh cuối năm 2020. Ngay sau kết thúc đợt bồi dưỡng lý luận chính trị, các cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở Giáo dục và Đào tạo thành phố sẽ viết bài thu hoạch, thể hiện rõ nhận thức sâu sắc và vai trò trách nhiệm của mỗi cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong việc tuyên truyền, triển khai cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực mình trực tiếp công tác, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống.

Việc tổ chức bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hằng năm là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng, giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở Giáo dục và đạo tạo thành phố nắm vững quản điểm, chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và những nhận thức về lý luận chính trị, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo quản lý, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố.

 

Lê Hương - Vũ Hà (Trung tâm TT&VH thành phố)