► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành ủy Yên Bái hoàn thành đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày xuất bản: 23/05/2020 10:05:00 CH

 Thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Thành ủy đã triển khai Kế hoạch số 150 đến các chi, đảng bộ cơ sở về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đến ngày 17/5/2020, Thành ủy Yên Bái đã chỉ đạo 54/54 chi, đảng bộ cơ sở tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và đầy đủ 4 nội dung.

 

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Minh Tân nhiệm kỳ 2020-2025

Trước đó, để tiến tới Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở, Thành uỷ đã thành lập các đoàn công tác chỉ đạo đại hội, tiến hành duyệt văn kiện, nhân sự Đại hội, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết và các điều kiện khác để tổ chức thành công Đại hội. Kết quả bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2020-2025 đều đúng so với dự kiến nhân sự do cấp ủy khóa cũ giới thiệu và đã được Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt. Đã bầu được 393 đồng chí tham gia cấp ủy cơ sở khoá mới. Qua đánh giá, thời gian tiến hành Đại hội đảm bảo theo đúng kế hoạch, đảng viên dự đại hội đầy đủ, thái độ tham dự đại hội nghiêm túc, chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc của đại hội, thể hiện trách nhiệm trong thảo luận, lựa chọn nhân sự để bầu vào cấp ủy khóa mới. Các văn kiện đại hội được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, đúng quy định, công tác chuẩn bị nhân sự chặt chẽ, đúng quy trình. Đại hội bầu đủ số lượng theo quy định, chất lượng nhân sự tham gia Ban Chấp hành khoá mới bảo đảm tiêu chuẩn, trình độ, cơ cấu. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội bảo đảm đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của cấp ủy, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào đại hội. Các phong trào thi đua yêu nước, các công trình, phần việc chào mừng đại hội được triển khai rộng khắp và đem lại hiệu quả tích cực.

Thành công của đại hội các chi, đảng bộ cơ sở là góp phần là tiền đề quan trọng để Đảng bộ thành phố Yên Bái tích cực chuẩn bị các bước để tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025, dự kiến diễn ra vào tháng 7/2020.

 

Kim Thúy - Trung tâm TT-VH thành phố