► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố tuyên dương khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt phong trào thi đua

Ngày xuất bản: 12/03/2020 9:30:00 CH

 Chiều ngày 12/3/2020, thành phố Yên Bái tổ chức Hội nghị tuyên dương khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt các phong trào thi đua năm 2019, đồng thời phát động phong trào thi đua năm 2020.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Hưởng ứng phong trào thi đua do thành phố phát động, trong năm 2019, các cơ quan, đơn vị, xã, phường đã nghiêm túc triển khai thực hiện và đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Thực hiện tốt các phong trào thi đua “Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững”, “Dân vận khéo”, “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, “Phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi cao gương sáng”. Phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, giải phóng mặt bằng, lao động việc làm, an sinh xã hội cũng được đẩy mạnh. Triển khai Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy, thành phố đã cụ thể hóa, ban hành kế hoạch hành động 132 để tổ chức thực hiện trong đó phấn đấu có 14 chỉ tiêu đạt cao hơn so với kế hoạch tỉnh giao. Trên tinh thần “giao nhiệm vụ, khoán sản phẩm”, thành phố đã hoàn thành 33/35 chỉ tiêu theo Chương trình hành động 144 và hoàn thành, hoàn thành vượt mức 47/49 chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội; 68/68 nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị theo kế hoạch hành động 132 của Thành ủy Yên Bái.

Tại Hội nghị, thành phố đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020 sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố đề ra. Tập trung phát triển kinh tế thành phố nhanh, bền vững. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử gắn với đô thị thông minh, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân gắn với thực hiện giảm nghèo nhanh, bền vững.

 

Đồng chí Đỗ Đức Minh - Chủ tịch UBND thành phố trao Bằng khen của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch cho cán bộ và nhân dân xã Tuy Lộc đã có thành tích trong xây dựng và tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch

Nhân dịp này, thành phố đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thực hiện tốt phong trào thi đua nước năm 2019. Trao Bằng khen của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch cho cán bộ và nhân dân xã Tuy Lộc đã có thành tích trong xây dựng và tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tại địa phương năm 2019.

 

Kim Thúy - Vũ Hà (Trung tâm TT&VH thành phố Yên Bái)