► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố triển khai thực hiện xây dựng “Tuyến đường điểm sáng, xanh, sạch, đẹp”

Ngày xuất bản: 04/07/2019 12:35:00 SA

 Chiều ngày 03/7/2019, đồng chí Đỗ Đức Minh - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố cùng các đồng chí trong Thường trực UBND, lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể có liên quan đã đi thị sát tình hình và đánh giá tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, Điện Biên và Nguyễn Thái Học trở thành “Tuyến đường điểm sáng, xanh, sạch, đẹp”.

 

Quang cảnh hội nghị

Thực hiện kế hoạch xây dựng tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, Điện Biên và Nguyễn Thái Học trở thành “Tuyến đường điểm sáng, xanh, sạch, đẹp”, thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và các phường có tuyến đường đi qua đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân và các tổ chức, cá nhân về chủ trương xây dựng tuyến đường lồng ghép vào nội dung tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của thành phố; tổ chức tuyên truyền lưu động và trên hệ thống TTCS từ thành phố đến các phường. In ấn và phát trên 6 nghìn tờ rơi tuyên truyền; tổ chức cho gần 1.500 hộ gia đình ký cam kết thực hiện. Tiến hành rà soát hệ thống cống rãnh, các biển quảng cáo và hệ thống dây điện, đường dây cáp viễn thông trên toàn bộ tuyến đường để có biện pháp xử lý, hướng dẫn thực hiện đảm bảo quy định và mỹ quan đô thị. Đội Quản lý TTĐT thành phố đã thiết lập đường dây nóng, thành lập 2 tổ công tác.  UBND các phường đã tổ chức ra quân, duy trì hoạt động của lực lượng TTĐT và thành lập các tổ công tác thường xuyên kiểm tra, túc trực tại địa bàn theo lịch. Qua các đợt ra quân đã tuyên truyền, nhắc nhở 100 trường hợp vi phạm; thu giữ nhiều biển quảng cáo, ô dù, tháo dỡ mái che, mái vẩy cùng vật dụng và hàng hóa vi phạm. Hàng tuần tổ chức cho người dân dọc hai bên tuyến đường Nguyễn Thái Học lao động vệ sinh, thu gom rác thải, phát dọn cây cỏ toàn tuyến. Bên cạnh đó, đa số người dân đã nắm được chủ trương và đồng tình, tự giác tháo dỡ trả lại hành lang, vỉa hè.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả bước đầu, trong quá trình triển khai thực hiện cũng nảy sinh một só khó khăn, tồn tại như một số đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc việc báo cáo định kỳ. Công tác duy trì chưa đạt hiệu quả nên vẫn để tình trạng tái lấn chiếm hành lang, vỉa hè xảy ra... Trên cơ sở những kết quả và tồn tại, trong thời gian tới, thành phố sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kế hoạch đã đề ra. Trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của người dân về đảm bảo trật tự ATGT, mỹ quan đô thị. Tiếp tục duy trì các hoạt động kiểm tra, xử lý các vi phạm. Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới và tham mưu để điều chỉnh kịp thời  trong quá trình thực hiện kế hoạch. Tăng cường sự phối hợp giữa các phòng, ban với các xã, phường và duy trì tốt chế độ báo cáo, giao ban định kỳ trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, Điện Biên và Nguyễn Thái Học trở thành “Tuyến đường điểm sáng, xanh, sạch, đẹp” của  thành phố.

 

Tin, ảnh: Minh Chín - Thanh Nghị