► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố triển khai nhiệm vụ trọng tâm xây dựng nông thôn mới Quý II/2019

Ngày xuất bản: 16/03/2019 8:21:00 CH

 Sáng ngày 15/3/2019, Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới thành phố đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới Quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2019. Đồng chí Hoàng Quốc Cường - Phó Chủ tịch UBND, Phó Trưởng BCĐ chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới thành phố chỉ trì hội nghị.

 

Toàn cảnh hội nghị

Trong Quý I/2019, thành phố đã chỉ đạo xây dựng nông thôn mới với yêu cầu cao hơn tạo điều kiện để xây dựng các xã lên phường, đồng thời phải gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp của thành phố. Theo đó, đã ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư cho các xã xây dựng nông thôn mới nhất là đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, đầu tư hỗ trợ phát triển kinh tế từ nguồn vốn của tỉnh và thành phố. Bằng nhiều giải pháp thiết thực trong công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới nhận thức trong toàn xã hội về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã có sự chuyển biến rõ rệt, tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực trong nhân dân. Đến nay, thành phố đã có 5 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và 3 xã Văn Tiến, Giới Phiên, Tân Thịnh đã đạt 19/19 tiêu chí và đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị tỉnh công nhận đạt chuẩn trong tháng 3/2019. Qua đánh giá, các xã cơ bản đều duy trì tốt các tiêu chí xây dựng NTM, tuy nhiên một số tiêu chí đã đạt nhưng hiện nay cần đầu tư nâng cấp chất lượng như tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông, tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất và tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, rà soát các tiêu chí “xã nông thôn mới nâng cao” đối với các xã, trong đó phấn đấu xã  Minh Bảo và Tuy Lộc sẽ đạt “xã nông thôn mới nâng cao” trong năm 2019; tiếp tục đầu tư  dự án xây dựng Sân vận động xã Giới Phiên và nâng cấp nhà văn hóa thôn Bình Sơn xã Văn Tiến tổng trị giá 2,8 tỷ đồng. Đối với 7 dự án thực hiện sản xuất theo chuỗi giá trị đang trình tỉnh phê duyệt kinh phí để triển khai thực hiện.

Trên cơ sở những kết quả và tồn tại, tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất những giải pháp trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Trước mắt, trong quý II/2019 chuẩn bị các điều kiện để thành phố tổ chức Lễ công bố 3 xã Văn Tiến, Giới Phiên, Tân Thịnh đạt chuẩn NTM năm 2019. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác xây dựng NTM của 8 xã xây dựng NTM. Tiếp tục ưu tiên phân bổ nguồn vốn hỗ trợ cho các xã xây dựng NTM nhằm duy trì, cùng cố, nâng cao các tiêu chí và thực hiện cây dựng  “xã nông thôn mới nâng cao” tại các xã. Chỉ đạo đôn đốc các xã tổ chức triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc nguồn vốn xây dựng NTM 2019.

 

Tin, ảnh: Minh Chín - Tiến Bình