► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố tập huấn rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2017

Ngày xuất bản: 11/10/2017 9:25:00 SA

    Thành phố Yên Bái vừa tổ chức Hội nghị rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2017. Tham dự Hội nghị có các thành viên trong Ban Chỉ  đạo giảm nghèo thành phố và Phó Chủ tịch UBND, cán bộ Lao động TB&XH, cán bộ Thống kê  của 17 xã phường.

 

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2017

   Tại Hội nghị các đại biểu đã được hướng dẫn các quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2017. Xác định các đối tượng, Lộ trình, phương pháp rà soát hộ nghèo, cận nghèo tại địa phương. Cung cấp hệ thống biểu mẫu phục vụ công tác rà soát, phiếu thu thập thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo. Thông qua  công tác điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo nhằm mục đích xác định và lập danh sách người nghèo, người cận nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo đến cuối năm 2017 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020. Phân tích thống kê, cập nhật thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo. Xác định đầy đủ, chính xác hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo, góp phần thực hiện tốt  rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn đa chiều năm 2017, làm cơ sở thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội năm 2018 và những năm tiếp theo. Cập nhật cơ sở dữ liệu phần mềm quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo để theo dõi và quản lý.

   Để đạt mục đích đề ra, Ngay sau Hội nghị thành phố yêu cầu UBND các xã, phường kiện toàn Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, cận nghèo. Xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban chỉ đạo phụ trách từng thôn, tổ nhân dân. Tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa cũng như các bước, quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017. Yêu cầu công tác rà soát phải đảm bảo chính xác dân chủ, công bằng, minh bạch đúng tiến độ. Thời gian hoàn thành công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 trước ngày 15/11/2017.

 

 

                                                Tin, ảnh: Lê Hương - Đức Minh