► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố ra quân cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc để thực hiện dự án Các xuất tuyến trạm biến áp 110KV Yên Bái 2

Ngày xuất bản: 12/06/2020 1:58:00 CH

 Sáng ngày 12/6/2020, Ban Thực hiện cưỡng chế bắt buộc thành phố Yên Bái ra quân cưỡng chế kiểm  đếm bắt buộc đối với hộ ông Hoàng Tiến Đạt và hộ bà Hoàng Thị Thơm có đất thu hồi tại thôn Bình Lục, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái để thực hiện dự án Các xuất tuyến trạm biến áp 110KV Yên Bái 2.

 

Lực lượng Chức năng ra quân thực hiện cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc

Qua đó, Ban Thực hiện cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với 2 hộ gia đình trên để thực hiện dự án các xuất tuyến trạm biến áp 110KV Yên Bái 2. Mặc dù, trước và sau khi ban hành các quyết định thành phố và UBND xã Văn Phú (Văn Tiến cũ) đã tích cực tuyên truyền vận động, thuyết phục nhiều lần với mong muốn người dân hiểu rõ bản chất vấn đề, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước xong các gia đình trên vẫn không chấp hành.

Do vậy, để đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ, Thành phố Yên Bái và UBND xã Văn Phú tập trung lực lượng chức năng tổ chức cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc các công trình xây dựng, cây cối hoa màu… nằm trên hành lang tuyến đường điện và chân cột điện, để tiến tới thu hồi đất của các hộ gia đình trên theo quy định của pháp luật phục vụ thực hiện dự án: Các xuất tuyến trạm 110kv Yên Bái 2, theo kế hoạch.

 

Đào Hạnh - Trung tâm TT-VH thành phố