► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố quyết tâm hiện thực hóa các chỉ số “Xanh - Bản sắc - Hạnh phúc”

Ngày xuất bản: 08/10/2020 8:36:00 SA

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 không chỉ là một văn kiện quan trọng ghi chép lưu giữ lại những thành tựu phát triển KT-XH của một nhiệm kỳ đổi mới và phát triển toàn diện đã qua, mà còn đề ra những định hướng, quyết sách đúng đắn, những chỉ tiêu và nhiệm vụ khả thi cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Trong đó điểm nhấn chính là lần đầu tiên triết lý sống và phát triển  XANH - BẢN SẮC - HẠNH  PHÚC được đưa vào Nghị quyết thành các chỉ số cụ thể để chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

 

Trẻ em thành phố Yên Bái hôm nay - Ảnh Tuấn Nghĩa

XANH - BẢN SẮC - HẠNH PHÚC. Đây là một phương thức phát triển rất phù hợp với xu thế phát triển của thời đại và là mục tiêu hướng tới của mọi quốc gia và nhân loại. Bởi “Mọi con đường đều hướng tới hạnh phúc”; “Nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân là tiêu chí đầu tiên của mọi quốc gia”. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng mong ước “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Và mong ước đó của Bác đang được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Yên Bái  hiện thực hóa trong đời sống hôm nay bằng những chỉ tiêu cụ thể.

Đây là những chỉ số rất khả thi không chỉ được thành phố xây dựng trên những căn cứ vững chắc về pháp lý mà còn dựa trên cơ sở thực tiễn của đời sống xã hội, là quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền là khát vọng của mỗi người dân. Thành phố đang là địa phương có lợi thế, có tiềm năng để thực hiện các chỉ số đó, vốn là một đô thị sinh thái có tỷ lệ cây xanh và hồ nước đang đạt mức tỷ lệ vàng là 45% đất ở đô thị, tỷ lệ che phủ rừng đạt 37.6%. Cùng với các tiêu chí khác về môi trường xanh, kinh tế xanh, văn hóa xanh…thành phố đang tiệm cận trở thành đô thị xanh mang tính sinh thái riêng biệt của vùng Tây Bắc. Bên cạnh đó với phương châm “Phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa, quan tâm đầu tư và quyết liệt trong cải cách hành chính phục vụ Nhân dân, đi đầu là thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, phục vụ tốt nhu cầu hưởng thụ của Nhân dân”, tất cả sẽ là tiền đề vững chắc để thành phố thực hiện thành công các chỉ số XANH - BẢN SẮC - HẠNH PHÚC trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Để các chỉ số đó được hiện thực hóa trong đời sống xã hội, trở thành tiêu chí thiết thực nâng cao đời sống dân sinh, ngày 06/8/2020,Thành ủy đã xây dựng Chương trình hành động số 02-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 với những nhiệm vụ, giải pháp rất cụ thể như: Tập trung phát triển kinh tế nhanh, bền vững, đảm bảo thu nhập nâng cao đời sống Nhân dân; tập trung phát triển công nghiệp theo hướng bền vững thân thiện với môi trường; tập trung phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng đô thị; quan tâm giữ gìn phát triển cảnh quan, không gian đô thị, tạo điểm nhấn và nét đặc trưng của đô thị miền núi; tăng cường quản lý đất đai, kiểm soát chặt chẽ ô nhiễm môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai; tập trung phát triển đô thị thông minh hướng tới tăng trưởng xanh, phát triển bền vừng, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, chỉ số Xanh- Bản sắc - Hạnh phúc được thể hiện rất rõ tên các quan điểm: Phát triển văn hóa hài hòa, toàn diện. Đảm bảo đời sống hạnh phúc cho Nhân dân; Chú trọng phát triển văn hóa, thông tin, đẩy mạnh các phong trào thể dục - thể thao nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân; thường xuyên nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; đảm bảo đời sống, việc làm gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động phù hợp; tăng cường Quốc phòng - An ninh đảm bảo cuộc sống yên bình cho Nhân dân… Tất cả các nhiệm vụ trên đều hướng tới một mục tiêu cốt lõi là đảm bảo cho người dân một cuộc sống Xanh - An toàn - No đủ - Vui vẻ - Khỏe mạnh và đó là HẠNH PHÚC.

Để các nhiệm vụ giải pháp trên được thực hiện hiệu quả ngay từ tháng đầu, năm đầu thực hiện Nghị quyết, ngày 10/9/2020 Thành ủy đã có công văn số 87-CV/TU ngày 10/9/2020 về xây dựng dự thảo các Nghị quyết, Chương trình, Đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố với sự hướng dẫn cụ thể và phân định rõ ràng trách nhiệm cho từng tổ chức, cá nhân theo từng lĩnh vực, phân cấp quản lý đối với từng việc, rõ người phụ trách, người thực hiện, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp và có mốc thời gian thực hiện cụ thể cho từng giai đoạn. Bởi khi mỗi tổ chức, địa phương, doanh nghiệp lựa chọn một triết lý sống và phát triển hoặc triết lý kinh doanh thì phải xác định rõ luôn các hệ giá trị, hệ khái niệm đi kèm của triết lý đó, các hệ thống khái niệm đó phải được cụ thể hóa trên từng lĩnh vực, từng ngành. Như triết lý phát triển XANH thì đi kèm là hệ thống các khái niệm về: Kinh tế xanh (công nghiệp thân thiện với môi trường, nông nghiệp sạch…); môi trường xanh; văn hóa xanh; đô thị xanh; thực phẩm xanh; nhà xanh… Chỉ số BẢN SẮC là tính sinh thái riêng biệt của một đô thị miền núi, trong đó vai trò quan trọng nhất là công tác quy hoạch phát triển đô thị thành phố Yên Bái phải giữ được tính chất riêng trong quá trình phát triển. Với triết lý sống HẠNH PHÚC thì hệ thống khái niệm cần được cụ thể hóa đó là sống an toàn; sống bình yên; sống vui, khỏe; sống ấm no; sống bình đẳng; sống đoàn kết… Mỗi khái niệm đó cần gắn chặt trách nhiệm cho mỗi tổ chức các nhân liên quan phụ trách và chủ trì thực hiện như: Công an, quân sự, kinh tế, văn hóa, truyền thông, môi trường, đô thị, y tế, giáo dục...

 

Thành phố nhìn từ trên cao - Ảnh Vũ Chiến

Bên cạnh đó, thành phố chỉ đạo đôn đốc các địa phương thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền tới các tầng lớp Nhân dân để mỗi người dân thấy rõ được vai trò làm chủ của mình trong quá trình tham gia thực hiện các chỉ số của đời sống và cũng là nâng cao chất lượng cuộc sống của chính mình từ những hoạt động cụ thể như: Phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn môi trường, an ninh trật tự, tham gia các hoạt động xã hội, các phong trào văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao, xây dựng khối đại đoàn kết, chăm sóc người cao tuổi và trẻ em… Hiệu quả từ những hoạt động đó sẽ đem lại ý nghĩa thiết thực cho cuộc sống của mỗi người dân.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp thì việc thực hiện chỉ số Xanh - Bản sắc và Hạnh phúc phải là tiêu chí đầu tiên, là nhiệm vụ trọng tâm của mỗi doanh nghiệp, bởi để phát triển bền vững thì doanh nghiệp cần quan tâm đến chất lượng cuộc sống của người tiêu dùng và môi trường sống, hai yếu tố đó có vai trò quyết định sự sống còn của doanh nghiệp. Các chỉ số “Xanh cho môi trường”, “Sạch vì sức khỏe và sự an toàn của người tiêu dùng” phải là triết lý kinh doanh của tổ chức doanh nghiệp.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể sẽ tăng cường đổi mới tư duy và phương thức hoạt động, phát huy vai trò phản biện xã hội, mạnh dạn đi sâu vào giám sát và phản biện ở một số lĩnh vực khó như: Việc thực hiện các đề án phát triển kinh tế, quản lý đô thị, quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng, quản lý tài nguyên và giải phóng mặt bằng… Từ đó tăng cường sự đồng thuận của người dân, cùng chung tay góp sức xây dựng thành phố trở thành đô thị loại II xanh, bản sắc và hạnh phúc, thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động.

Cơ quan truyền thông của thành phố làm tốt chức năng cổ vũ cũng như giám sát phản biện xã hội cho việc thực hiện các chỉ số trên. Không chỉ thông tin một cách đơn thuần mà còn thể hiện chính kiến, quan điểm trong quá trình giám sát các hoạt động thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết, phản ánh tâm tư, nguyện vọng và sự hài lòng của người dân về các chỉ số phát triển nhất là lĩnh vực CCHC. Phải bám sát cơ sở, thông tin nhanh, cổ vũ kịp thời cho những mô hình tiêu biểu, cách làm hay, việc làm tốt để biểu dương và tổng kết thực tiễn. Đồng thời phát hiện sớm những “khiếm khuyết” trong quá trình thực hiện, những việc làm chưa đúng với tinh thần của Nghị quyết, chưa đúng với các tiêu chí, chỉ số đã đề ra. Cung cấp những thông tin khách quan để giúp Chính quyền địa phương trong công tác chỉ đạo, điều hành. Làm tốt chức năng là cầu nối giữa Đảng và Nhân dân, tạo diễn đàn 2 chiều giúp người dân cập nhật thông tin, đồng thời giúp cấp ủy, chính quyền thành phố nắm bắt được dư luận từ cơ sở để kịp thời ban hành các quy định, đề ra giải pháp đúng trong quá trình thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết.

Thực hiện các chỉ số sống XANH - BẢN SẮC - HẠNH PHÚC cho Nhân dân không chỉ là chỉ tiêu của Nghị quyết mà còn là tiêu chí đánh giá năng lực, sức chiến đấu của mỗi tổ chức Đảng, đánh giá tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên. Chắc chắn các chỉ số hướng tới triết lý sống cao đẹp đó đã, đang là hiện thực và sẽ là hiện thực đẹp hơn ở thành phố Yên Bái.

 

Đinh Hương - Trung tâm TT-VH thành phố