► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố phấn đấu đưa vào gieo trồng trên 463 ha cây vụ đông

Ngày xuất bản: 08/10/2018 2:59:00 CH

  

Lãnh đạo thành phố Yên Bái kiểm tra dự án sản xuất rau an toàn ở xã Tuy Lộc

Vụ Đông năm 2018, thành phố phấn đấu đưa vào gieo trồng trên 463 ha diện tích ngô, rau màu các loại, tăng 57,4 ha so với vụ Đông năm 2017. Trong đó, cây ngô Đông diện tích trên 99 ha, tăng 26,6 ha so với thực hiện năm 2017. Được trồng chủ yếu trên đất soi, bãi, đất 02 vụ lúa và phần lớn là ngô thực phẩm, phục vụ nhu cầu ăn tươi của nhân dân. Cây rau, đậu các loại với diện tích 346 ha, tăng 30,8 ha so với thực hiện năm 2017. Được trồng chủ yếu trên đất soi, đất màu, đất vườn, đất ruộng... Cây khoai lang, diện tích trồng khoai lang là 18 ha, tăng 5,5ha so với thực hiện năm 2017. Chủ yếu trồng các giống khoai lang có chất lượng cao, phục vụ nhu cầu trên địa bàn như giống khoai Hoàng Long, KL12, KL 15, khoai lang Nhật…Để đảm bảo cho việc gieo trồng đạt năng suất và sản lượng đề ra, hiện thành phố đang chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tập trung hướng dẫn nhân dân chuẩn bị tốt nguồn giống và phân bón, sau khi kết thúc thu hoạch lúa, rau màu vụ hè thu năm 2018 tiến hành làm đất gieo trồng đúng theo khung lịch thời vụ tốt nhất. Thời vụ gieo trồng cây vụ đông kết thúc vào trung tuần tháng 11/2018.

 

Tin, ảnh: Lê Hương