► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố nỗ lực để hoàn thành sớm kế hoạch thu ngân sách

Ngày xuất bản: 19/11/2018 4:14:00 CH

 Để sớm hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2018, ngay từ đầu năm, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành có nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu, kiên quyết xử lý thu hồi nợ đọng thuế. Đồng thời, tập trung khai thác nguồn thu từ đất, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính trong hợp pháp hóa đất đai để tăng thu ngân sách.

 

Người nộp thuế thường xuyên được cán bộ tại Bộ phận Một cửa thuộc Chi cục thuế thành phố tư vấn, hỗ trợ về chính sách thuế.

Tính đến giữa tháng 11, số thu ngân sách thành phố đạt gần 382 tỷ đồng, bằng 85% dự toán tỉnh giao và đạt 76% so với mục tiêu thành phố phấn đấu. Trong đó, số thu cân đối trừ nguồn giao đất đạt trên 316 tỷ đồng, bằng 86% chỉ tiêu pháp lệnh và bằng 81% kế hoạch thành phố. Bên cạnh đó, một số nguồn thu so với chỉ tiêu pháp lệnh đạt khá cao, bao gồm tiền thuê đất đạt 132%, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 123%, lệ phí trước bạ và thuế thu nhập cá nhân đạt gần 99% chỉ tiêu...Tuy nhiên, một số khoản thu so với chỉ tiêu pháp lệnh đạt khá nhưng so với kế hoạch thành phố phấn đấu còn thầp như thu tiền giao đất, thuế Bảo vệ môi trường, thu khác ngân sách... Đối với nguồn thu ngoài quốc doanh thành phố được giao dự toán thu 145 tỷ đồng, thành phố phấn đấu thu đạt 150 tỷ đồng. Đây là nguồn thu có tỷ trọng lớn, chiếm 30% trong tổng dự toán thu ngân sách thành phố và là nguồn thu đảm bảo cân đối chi ngân sách địa phương và được đánh giá là một trong những sắc thuế có chỉ tiêu cao và gặp nhiều khó khăn. Trước thực tế trên, việc đẩy mạnh công tác chống thất thu ngân sách và quản lý chặt số người nộp thuế  được coi là giải pháp xuyên suốt quá trình tác nghiệp của ngành thuế thành phố. Trong đó, có việc đánh giá, phân tích nguồn thu từ khối doanh nghiệp, từ khối hộ kinh doanh; tập trung  các giải pháp xử lý nợ đọng thuế. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ chính sách thuế đến người nộp thuế. Đẩy mạnh công tác phối hợp thông qua hoạt động của các đoàn công tác liên ngành về thu ngân sách. Do đó, đến giữa tháng 11, sắc thuế này đã đạt trên 116 tỷ đồng, bằng 80% chỉ tiêu pháp lệnh. Cùng với những giải pháp của ngành thuế thì một trong những yếu tố để thành phố đạt số thu lĩnh vực quốc doanh và NQD như hiện nay là nhiều doanh nghiệp đã đứng vững, hoạt động hiệu quả, thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với nhà nước. Điển hình như Công ty Cổ phần Kinh doanh chế biến nông lâm sản Yên Bái; Công ty TNHH Đại Lục, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại  Đại An, Công ty Cổ phần xây dựng Hoàng Trung. Nhiều hộ, cá nhân kinh doanh cũng chú trọng đầu tư SXKD, đóng góp nghĩa vụ thuế với nhà nước như Doanh nghiệp tư nhân sản xuất đũa Thanh Hương…

Thu ngân sách nhà nước khối các đơn vị xã, phường hơn 11 tháng qua cũng có nhiều chuyển biến tích cực, số thu đạt gần 106 tỷ đồng, bằng 93% dự toán tỉnh giao. Toàn thành phố có 11/14 đơn vị xã, phường có số thu đạt tỷ lệ từ 90 đến  194% kế hoạch năm. Trong đó, có 7 xã, phường hoàn thành vượt mức kế hoạch năm trở lên như xã Văn Phú đạt 194%, Phúc Lộc 170%, Tuy Lộc 151%, phường Nguyễn Phúc 113%... Nhìn trên bình diện chung, số thu ngân sách khối xã, phưòng đạt khá cao nhưng trên thực tế đang bị mất cân đối. Cụ thể, nguồn thu phí và lệ phí đạt 105% kế hoạch thì nguồn thu từ đất mới đạt 77% kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu là doểtên địa bàn chỉ có một số xã, phường như Yên Ninh, Giới Phiên, Tân Thịnh đang có một số công trình, dự án lớn chạy qua có phát sinh hoạt động san tạo và chuyển nhượng đất. Còn phần lớn các xã, phường khác nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất và hợp pháp hóa đất của người dân trên địa bàn thấp. Mặt khác, một số hộ dân muốn chuyển đổi mục đích hay hợp pháp hoá lại không phù hợp với quy hoạch.

Mặc dù công tác thu ngân sách trên địa bàn thành phố có khả quan, nhưng  so với mục tiêu phấn đấu thu 500 tỷ đồng của thành phố thì các cấp, các ngành có liên quan trong thành phố đang phải nỗ lực, đặc biệt là của ngành Thuế. Với nhiều giải pháp, thành phố phấn đấu sẽ thu đạt kế hoạch đề ra, phấn đấu tất cả 14 xã, phường đều hoàn thành và vượt dự toán thu. Tuy nhiên, theo đánh giá cơ cấu thu của thành phố sẽ bị mất cân đối ở 1 số lĩnh vực. Ngành Thuế đang tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp tăng thu cho ngân sách, phấn đấu thu ở mức tối đa không để giảm thu lớn đối với các chỉ tiêu thu như: thu doanh nghiệp địa phương, thu ngoài quốc doanh, các khoản thu từ đất… để đảm bảo đạt dự toán. Mặc dù công tác thu ngân sách đã có nhiều khởi sắc nhưng cũng hết sức nặng nề trong những tháng cuối năm khi tình hình kinh tế vẫn còn tiềm ẩn thách thức. Nguồn thu của thành phố chủ yếu thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh khối doanh nghiệp. Về lâu dài thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp về phát triển KT-XH, tích cực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh để thu hút đầu tư, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách. Tiếp tục có kế hoạch để phát triển các quỹ đất, triển khai tốt các chính sách thuế mới. Tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan Thuế và các cơ quan chức năng, các địa phương. Theo ông Phạm Thanh Hải, chi cục trưởng Chi cục thuế thành phố: riêng đối với ngành Thuế đã và đang tăng cường công tác tuyên truyền, tập trung vào các Luật thuế có nội dung sửa đổi bổ sung. Tiếp tục thực hiện công khai thủ tục hành chính thuế. Rà soát và nắm bắt kịp thời thông tin của các đơn vị kinh doanh tránh thất thu, tăng thu ngân sách thuế và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra phấn đấu tỷ lệ nợ thuế đạt dưới 5% so với kết quả thực hiện. Đồng thời tập trung thi đua nước rút trong toàn ngành phấn đấu hoàn thành sớm dự toán giao trên 448 tỷ đồng; góp phần cùng thành phố thu đạt 500 tỷ đồng như mục tiêu phấn đấu.

                                                                     

Bài, ảnh: Minh Chín - Đức Minh