► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố nhiều công trình, phần việc hướng tới Đại hội Đảng các cấp

Ngày xuất bản: 15/01/2020 6:00:00 CH

 Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, hiện thành phố Yên Bái đang tăng cường chỉ đạo công tác tích cực chuẩn bị để Đại hội được triển khai nghiêm túc, đảm bảo tiến độ đề ra. Đồng thời gắn thực hiện các phong trào thi đua với nhiều công trình, phần việc ý nghĩa hướng tới Đại hội Đảng các cấp, góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Các đồng chí lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền phường Yên Ninh chụp ảnh lưu niệm cùng chị Đỗ Thị Thu Hương(người đứng giữa hàng thứ nhất)Tổ dân phố số 3 trong ngày trao nhà

Hưởng ứng các công trình, phần việc ý nghĩa hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong năm 2019, MTTQ phường Yên Thịnh tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2017-2020. Trên cơ sở đó, các đoàn thể tích cực hưởng ứng, gắn các nội dung Cuộc vận động này với các phong trào thi đua của tổ chức mình như: Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Giúp nhau xóa đói giảm nghèo”, “Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Đồng hành với thanh niên trên đường lập thân, lập nghiệp”, “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, phong trào “Tuổi cao gương sáng”. Huy động gần 1.000 lượt cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia lao động vệ sinh môi trường, làm mới 2 mô hình tuyến đường thắp sáng đường quê; 1 tuyến đường hoa và 4 mô hình nhà sạch vườn đẹp. Phối hợp xây dựng 1 mô hình điểm tổ dân phố tự quản bảo vệ môi trường; Xây dựng và ra mắt 16 tổ tự quản về an ninh trật tự, bảo vệ môi trường gắn với một số nội dung tự quản khác ở 8/8 tổ dân phố.

Đối với Đảng bộ phường Yên Ninh, ngay sau khi nhận được quyết định chỉ đạo của Thành ủy Yên Bái chọn Đảng bộ phường tổ chức Đại hội điểm, Đảng bộ phường đã xác định tăng cường tập trung lãnh, chỉ đạo triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên. Thống nhất xây dựng Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ phường đảm bảo đúng tiến độ và lựa chọn các các công trình, phần việc hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ông Nguyễn Tất Thái - Bí thư Đảng bộ phường bộ Yên Ninh cho biết: Theo chỉ đạo của Thành ủy Yên Bái, Ban chấp hành Đảng bộ phường Yên Ninh xác định, ngoài coi trọng việc chuẩn bị chỉ đạo tổ chức Đại hội vẫn phải song hành nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - thương mại dịch vụ, giảm nông lâm nghiệp. Đồng thời thực hiện công trình, phần việc ý nghĩa đó là trích tiền mặt giúp gia đình chị Đỗ Thị Thu Hương là hộ nghèo ở Tổ dân phố số 3 xây ngôi nhà mới. Công trình đã được đưa vào sử dụng với tổng trị giá 200 triệu đồng, trong đó Đảng bộ phường Yên Ninh hỗ trợ gần 100 triệu đồng.

Bám sát Chỉ thị của Trung ương, kế hoạch của tỉnh, Đảng bộ thành phố Yên Bái tập trung tăng cường lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho tổ chức Đại hội Đảng các cấp. Trong đó, để tạo dấu ấn chào mừng sự kiện chính trị quan trọng, thành phố đã đầu tư xây dựng nhiều công trình hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Mỗi địa phương đã chọn và hoàn thành từ 1 đến 2 công trình, phần việc ý nghĩa như: tôn tạo, sửa chữa các khu di tích tâm linh; xây dựng công trình trụ sở làm việc, thực hiện các hạng mục nâng cấp, cải tạo đường giao thông, xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt, xây dựng công trình đượng điện thắp sáng đường quê. Vận động nhân dân tích cực tham gia các dự án phát triển kinh tế như trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng rừng sản xuất, tăng sản lượng và giá trị sản phẩm, nâng cao thu nhập tiến tới thoát nghèo và từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Mỗi công trình ngoài ý nghĩa hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp, khi đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong lao động, sản xuất, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, góp phần cổ vũ, động viên, tạo động lực để toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc thành phố Yên Bái tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

 

Kim Thúy - Trung tâm TT&VH thành phố