► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố họp đánh giá công tác triển khai xây dựng chuẩn bị cho việc công nhận Nông thôn mới trên địa bàn thành phố

Ngày xuất bản: 24/03/2020 9:26:00 SA

Chiều 23/3/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái tổ chức cuộc họp kiểm tra công tác triển khai xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Dự và chỉ đạo có đồng chí Đỗ Đức Minh - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND thành phố; dự họp có lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn UBND thành phố và Chủ tịch UBND 6 xã trên địa bàn.

 

Quang cảnh cuộc họp công tác kiểm tra, đánh giá việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận vào những tiêu chí cần được bổ sung, hoàn thiện như: Tiêu chí môi trường, hệ thống thu gom rác thải; Tiêu chí trường học; Tiêu chí cơ sở vật chất, xóa nhà dột nát; Tiêu chí quy hoạch; Tiêu chí loa truyền thanh; Các đề nghị hỗ trợ của các xã đối với thành phố… để việc công nhận chuẩn nông thôn mới đúng kế hoạch.

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Đỗ Đức Minh -  Chủ tịch UBND thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban liên quan như: Phòng Quản lý đô thị; Phòng Y tế; Phòng Tài nguyên - Môi trường; Phòng Kinh tế; Phòng Văn hóa và Thông tin; Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố; Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố… tăng cường công tác phối hợp, hỗ trợ các xã thực hiện việc bổ sung những tiêu chí còn lại, đảm bảo đúng kế hoạch. Riêng các xã tự chủ động kiểm tra và thực hiện đảm bảo hoàn thành các tiêu chí để việc công nhận hoàn thành nông thôn mới trên địa bàn thành phố diễn ra theo đúng kế hoạch đề ra.

 

Đào Hạnh - Trung tâm TTVH thành phố