► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố bàn phương án cưỡng chế thu hồi đất để xây dựng công trình cầu Tuần Quán

Ngày xuất bản: 13/04/2019 9:09:00 CH

 Chiều 12/4/2019, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thành phố Yên Bái tổ chức họp bàn phương án tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ gia đình: bà Vũ Thị Hương; bà Vũ Thị Loan; ông Phạm Minh Tuấn; bà Nguyễn Thị Huyền, thôn Trấn Ninh, xã Tân Thịnh để bàn giao đất xây dựng công trình cầu Tuần Quán.

 

Hội nghị bàn phương án tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất để bàn giao đất xây dựng công trình cầu Tuần Quán.

Tại cuộc họp, đại diện Thường trực HĐND, UBND thành phố Yên Bái, các đại biểu là lãnh đạo các phòng ban, đơn vị liên quan của thành phố và xã Tân Thịnh đã được thông qua phương án kế hoạch tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối các hộ gia đình: bà Vũ Thị Hương; bà Vũ Thị Loan; ông Phạm Minh Tuấn; bà Nguyễn Thị Huyền, thôn Trấn Ninh, xã Tân Thịnh để xây dựng công trình cầu Tuần Quán. Mặc dù đã được tổ chức làm nhiệm vụ kiểm kê, kiểm đếm ghi hình, chụp ảnh hiện trạng thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục về thu hồi đất, bồi thường theo quy định của Nhà nước và cùng với MTTQ và các đoàn thể, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhưng các gia đình trên vẫn không bàn giao đất, giải phóng mặt bằng theo quyết định thu hồi đất của UBND thành phố Yên Bái.

Sau khi nghe phương án kế hoạch tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến, trong đó tập trung làm rõ nội dung cụ thể trình bày trong phương án để đảm bảo đúng quy trình, quy phạm; thực hiện việc phân công nhiệm vụ cho từng cơ quan, ban ngành, thành viên phụ trách các khâu trong công tác chuẩn bị  phục vụ cho cưỡng chế và việc tăng cường phối hợp các lực lượng thực hiện trong quá trình thi hành cưỡng chế phải đảm bảo đúng pháp luật, cũng như hạn chế mức thiệt hại thấp nhất cho người dân.

Sau cuộc họp thành phố Yên Bái và xã Tân Thịnh tiếp tục thực hiện tuyên truyền, vận động, thuyết phục đối các hộ gia đình: bà Vũ Thị Hương; bà Vũ Thị Loan; ông Phạm Minh Tuấn; bà Nguyễn Thị Huyền, thôn Trấn Ninh, xã Tân Thịnh nghiêm chỉnh chấp hành, đồng tình với kế hoạch cưỡng chế. Đồng thời, đề cao tinh thần tự nguyện bàn giao đất của các gia đình thuộc diện thu hồi đất đợt này nhằm giảm tới mức thấp nhất thiệt hại về kinh tế. Theo kế hoạch, nếu trước ngày 18/4/2019 các hộ gia đình thuộc diện cưỡng chế thu hồi đất đợt này không tự nguyện bàn giao mặt bằng thì sáng ngày 18/4/2019 thành phố Yên Bái sẽ tiến hành việc cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ gia đình trên để bàn giao cho đơn vị thi công./.

 

Tin, ảnh: Việt Hà - Đào Hạnh