► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố Yên Bái triển khai sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản 4 tháng cuối năm 2020

Ngày xuất bản: 17/09/2020 8:23:00 SA

Chiều ngày 16/9/2020, UBND thành phố Yên Bái tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản 8 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Phùng Tiến Thanh - Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

 

Quang cảnh hội nghị

Trong 8 tháng đầu năm 2020, UBND thành phố thường xuyên chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, phường hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt việc phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản. Tăng cường hướng dẫn nhân dân phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi đặc biệt là bệnh Lở mồm long móng, Dịch tả lợn Châu Phi, Dịch cúm gia cầm; tăng cường công tác phòng chống bệnh Dại trên đàn vật nuôi, tổ chức tiêm phòng định kỳ theo kế hoạch. Toàn thành phố đã thực hiện tiêm phòng vắc xin kép tụ huyết trùng và phó thương hàn, tiêm phòng vắc xin dịch tả lợn cho lợn được trên 15.000 liều; tiêm phòng chó dại được 6.700 liều; kiểm soát giết mổ lợn: 5.466 con, Kiểm soát giết mổ gia cầm: 7.164 con, Kiểm tra vệ sinh thú y: 715 lượt. Sản lượng thủy sản trong 8 tháng đầu năm 2020 đạt 238 tấn, tăng 3,48% so với cùng kỳ, trong đó sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 229 tấn. Diện tích trồng rừng tập trung năm 2020 của các xã, phường đến nay đạt 269 ha, bằng 89,6% kế hoạch của thành phố.

100% xã, phường của thành phố đã hướng dẫn ký cam kết an toàn thực phẩm theo Thông tư 17 được gần 1.900 hộ. Đối với nguồn kinh phí dự án hỗ trợ phát triển chăn nuôi hàng hóa tại quyết định số 408 của UBND tỉnh Yên Bái thực hiện được 9 dự án, với kinh phí hỗ trợ 165 triệu đồng. Đối với các dự án bổ sung rà soát theo Quyết định số 27 của UBND tỉnh Yên Bái, Thành phố ra quyết định phê duyệt 35 dự án. Đối với các dự án triển khai thực hiện theo Nghị quyết 13 của HĐND tỉnh Yên Bái đã có quyết định phân bổ kinh phí cho thành phố 47 dự án. Thực hiện dự án đa dạng hóa sinh kế đã tổ chức nghiệm thu 6 dự án. Thực hiện dự án chăn nuôi ốc nhồi thương phẩm: Hiện nay thành phố đang chỉ đạo các phòng, ban liên quan, UBND xã Minh Bảo và Văn Phú hướng dẫn 9 cơ sở tham gia dự án với diện tích 2,17 ha chuẩn bị các điều kiện để thực hiện dự án.

 

Nông dân thành phố sử dụng cơ giới hóa trong nông nghiệp

Thực hiện dự án chuỗi sản xuất rau an toàn tại các xã Tuy Lộc, Âu Lâu, Văn Phú đã triển khai hỗ trợ giống, phân bón, màng phủ nilon và thuốc bảo vệ thực vật vụ Xuân Hè năm 2020 cho 76 hộ tham gia dự án với diện tích là 8,4 ha đạt 70,5% và vụ Hè Thu 2020 với 72 hộ và diện tích trồng 7,5 ha đạt 63,18% so với kế hoạch. Tổ chức tập huấn kỹ thuật sản xuất cho các hợp tác xã sản xuất. Thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và 3 xã Tuy Lộc, Âu Lâu, Minh Bảo đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020, vượt 1 xã so với kế hoạch của tỉnh giao. Năm 2020, thành phố phấn đấu các xã Tuy Lộc, Âu Lâu đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2020, thành phố có 5 sản phẩm đã được UBND tỉnh công nhận sản phẩm OCOP hạng 3 sao.

Dự kiến, tổng diện tích gieo trồng cây vụ Đông năm 2020 trên địa bàn thành phố là 393 ha. Đảm bảo đầu đàn gia súc, gia cầm duy trên trên 270 nghìn con, diện tích ao hồ là 243,4 ha. Thành phố Yên Bái đang tập trung đưa ra các giải pháp phù hợp với mỗi địa phương để thực hiện hoàn thành kế hoạch phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2020, trong đó tập trung đẩy mạnh sản xuất theo chuỗi giá trị, liên kết theo chuỗi giá trị, góp phần nâng cao đời sống nhân dân về mọi mặt.

 

Thanh Nghị - Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái