► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố Yên Bái triển khai nhiệm vụ kế hoạch nhà nước 6 tháng cuối năm 2017

Ngày xuất bản: 08/07/2017 5:34:26 CH

  

   Sáng ngày 06/7/ 2017, thành phố đã tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Tham dự hội nghị gồm có các đồng chí Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn thành phố và Chủ tịch UBND 17 xã, phường. Đồng chí Trần Xuân Thủy - Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

 

Toàn cảnh hội nghị

   Trong 6 tháng đầu năm 2017, dưới sự chỉ đạo điều hành có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả của UBND thành phố, sự nỗ lực của các phòng, ban, đơn vị, xã, phường, tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm đã có những chuyển biến tích cực. Các Đề án, Dự án phát triển kinh tế được duy trì và phát triển, đặc biệt dự án rau an toàn đã đem lại hiệu quả bước đầu đáp ứng nhu cầu của thị trường, góp phần xây dựng nông thôn mới tại các xã. Diện tích trồng rừng vụ Xuân đạt gần 103 ha,  đạt gần 61% kế hoạch của thành phố. Sản lượng thủy sản 6 tháng đạt 215 tấn, tăng 2,5% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp phần thành phố quản lý đạt 769.137 triệu đồng, tăng 6,34%, bằng 47,5% kế hoạch thành phố. Tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn đạt 3.625 tỷ đồng, tăng 6,46% bằng 50,35% kế hoạch thành phố. Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm đạt 188,025 triệu đồng bằng 43,5% kế hoạch tỉnh và bằng 38,6% kế hoạch thành phố. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn theo giá hiện hành đạt 1.230 tỷ đồng, tăng 7,9% so với cùng kỳ. Công tác quản lý đô thị được triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều tuyến phố, tuyến đường trên địa bàn thành phố cơ bản đã thông thoáng, trật tự đô thị được thiết lập. Lĩnh vực văn hóa xã hội có chuyển biến, công tác an sinh xã hội được đảm bảo, triển khai có hiệu quả Đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp. Trong 6 tháng đầu năm thành phố đã giải quyết việc làm cho 1.657 lao động  bằng 51,78% kế hoạch. Hỗ trợ 13 dự án vay vốn giải quyết việc làm với kinh phí 575 triệu đồng. Quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tiếp tục ổn định, giữ vững. Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được tại Hội nghị các địa biểu đã tham gia phát biểu chỉ ra một số khó khăn và nhiệm vụ giải pháp triển khai trong 6 tháng cuối năm. Trong đó, phấn đấu giá trị sản xuất NLN và thủy sản đạt gần 260 tỷ đồng, cả năm đạt 450 tỷ đồng. Giá trị sản xuất CN trên địa bàn đạt trên 1.727 tỷ đồng, cả năm đạt 3.000 tỷ đồng, phần thành phố quản lý đạt 850 tỷ 863 triệu đồng, cả năm đạt 1.620 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 3.574 tỷ đồng; cả năm đạt 7.200 tỷ đồng. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 287,65 tỷ đồng; cả năm ước đạt 478 tỷ đồng. Giải quyết việc làm, ổn định việc làm cho 1.543 lao động, cả năm 3.200 lao động. Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 xuống còn 3,52%.

    Phát biểu kết luận tại Hội nghị đồng chí Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban đơn vị, UBND các xã phường trên cơ sở nhiệm vụ của mình nỗ lực đề ra các giải pháp tập trung chỉ đạo, điều hành hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo mục tiêu kế hoạch nhà nước đã đề ra trong năm 2017.

 

 

   Tin, ảnh: Lê Hương - Đức Minh