► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố Yên Bái triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2020

Ngày xuất bản: 13/01/2020 4:25:00 CH

 Thành phố Yên Bái vừa tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thuế năm 2019, triển khai nhiệm vụ và giải pháp công tác thuế năm 2020.

 

Cán bộ Chi cục thuế thành phố Yên Bái hướng dẫn hộ kinh doanh phường Nguyễn Phúc các nội dung quy định mới liên quan đến chính sách thuế

Năm 2019, mặc dù nền kinh tế có nhiều khởi sắc nhưng công tác thu ngân sách vẫn tiếp tục đối mặt với không ít khó khăn đã tác động trực tiếp đến số thu. Do đó, thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban có liên quan phối hợp với Chi cục thuế tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ;  phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp chấp hành chính sách pháp luật thuế, giải quyết những vướng mắc, tháo gỡ khó khăn đối với người nộp thuế… Kết quả, năm 2019, thành phố đã đạt số thu ngân sách gần 557 tỷ đồng, bằng 106% dự toán tỉnh giao và bằng 104% kế hoạch HĐND thành phố và bằng 93% kế hoạch thành phố phấn đấu. Trong đó, tổng thu trừ tiền giao đất đạt trên 416 tỷ đồng, bằng 104% dự toán tỉnh giao và bằng 101% dự toán thành phố. Đối với các xã, phường đã thu đạt139 tỷ đồng, bằng 124% KH năm; 100% đơn vị xã, phường đã hoàn thành số thu ngân sách với tỷ lệ thu đạt từ 104-183% KH năm. Nhìn chung trong năm 2019, thành phố có 8/10 nguồn thu đạt và vượt dự toán giao, còn 2 nguồn thu chưa đạt và tập trung vào nguồn thu ngoài quốc doanh, thuế bảo vệ môi trường. Nguyên nhân chủ yếu do nhiều doanh nghiệp NQD chưa hết những khó khăn trong SXKD, tốc độ tăng trưởng chậm, thị trường tiêu thụ hàng hóa còn hạn chế, nhiều doanh nghiệp chưa tìm được thị trường mới, tiếp tục gặp khó khăn về tài chính, dẫn đến nợ đọng tiền thuế. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới khá nhiều song số doanh nghiệp tổ chức hoạt động kinh doanh có hiệu quả còn ít, do đó số thuế phát sinh phải nộp ngân sách nhà nước còn chiếm tỷ trọng thấp.

Trên cơ sở thực tế của địa phương, năm 2020 thành phố Yên Bái được tỉnh giao dự toán thu ngân sách  507,8 tỷ đồng và Nghị quyết HĐND thành phố giao là 850 tỷ đồng, trong đó đảm bảo hoàn thành các chi tiêu thu cân đối và chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất. Để hoàn thành mục tiêu này, Chi cục thuế thành phố đã tham mưu với thành phố tổ chức sớm hội nghị giao kế hoạch đến các đơn vị. Đồng thời, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp cụ thể trong công tác quản lý, điều hành thu Trước mắt, ngay trong những ngày đầu tháng 01/2020 triển khai thu phí Môn bài năm 2020, thuế phát sinh phải nộp trong tháng; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý thuế. Tăng cường công tác kiểm tra thuế theo quy định và tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị từ tỉnh đến cơ sở trong công tác thu ngân sách, đặc biệt chú trọng các nguồn thu như giao đất, thuê đất và các khoản thu ngoài quốc doanh phát sinh trên địa bàn.

                                                                          

 Minh Chín - Thanh Nghị (Trung tâm TT và VH thành phố)