► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố Yên Bái triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017

Ngày xuất bản: 11/10/2017 5:58:00 CH

    Sáng ngày 10/10/2017, thành phố Yên Bái đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch nhà nước 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Trần Xuân Thủy - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

 

Toàn cảnh hội nghị

   Trong 9 tháng đầu năm, ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành 5.712 văn bản chỉ đạo tô chức triên khai thực hiện nhiệm vụ, trong đó nội dung tập trung đưa ra nhiều giải pháp đồng bộ thực hiện kế hoạch nhà nước trong năm 2017. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đều đạt khá toàn diện. Giá trị sản xuất CN-TTCN trên địa bàn đạt 1.903 tỷ đồng, bằng 50,3%KH, tăng 1,24%. Phần thành phố quản lý đạt 1,209 tỷ đông, tăng 74,63%%KH, tăng 6,25% so với cùng kỳ. TM-DV tiếp tục có bước tăng trưởng khá, tổng mức hàng hóa bán lẻ trên địa bàn đạt 5.510 tỷ đông, bằng 58,1% KH, tăng 8%. Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt NTM đối với các xã Tuy Lộc, Minh Bảo, Âu Lâu. Tập trung triển khai nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đối với 05 xã: Giới Phiên, Văn Phú, Văn Tiến, Phúc Lộc, Tân Thịnh. Các công trình xây dựng cơ bản được triển khai đúng tiến độ. Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm. Trong 9 tháng đầu năm thành phố Yên Bái đã giải quyết và ổn định việc làm cho 2.319 lao động. Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác giáo dục đào tạo, chất lượng giáo dục ở các cấp học tiếp tục được giữ vững và nâng cao. Công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân triển khai thực hiện tốt. An ninh, quốc phòng tiếp tục được tăng cường và giữ vững.

   Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến phát biểu đưa ra mục tiêu phấn đấu trong những tháng còn lại của năm. Theo đó, thành phố Yên Bái phấn đấu giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp cả năm 2017 đạt 450 tỷ đồng. Giá trị sản xuất CN-TTCN phần thành phố quản lý cả năm đạt 1.620 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng phần thành phố quản lý cả năm đạt 7.200 tỷ đồng. Về lĩnh vực văn hóa, phấn đấu hoàn thành sớm các chỉ tiêu văn hóa xã hội. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chủ đề năm 2017; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ. Tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, điều hành có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực và hiệu quả. Nhằm đưa ra các giải pháp cụ thể góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch nhà nước trong năm 2017.

 

Tin, ảnh: Kim Thúy - Đức Minh