► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố Yên Bái tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới

Ngày xuất bản: 30/07/2019 8:46:00 SA

 Chiều ngày 29/7/2019, thành phố Yên Bái đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010-2020. Đồng chí Hoàng Quốc Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị. Cùng dự còn có đại diện Lãnh đạo HĐND, UBND thành phố, các phòng, ban đơn vị, đoàn thể thành phố. Bí thư, Chủ tịch UBND và các cá nhân tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở 8 xã trên địa bàn thành phố.

 

Trao Giấy khen cho các tập thể xuất sắc trong 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

Xác định chương trình xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng, nhằm hướng tới nâng cao đời sống tinh thần cho người dân vùng nông. Cấp uỷ đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội thành phố đã tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ và nhân dân hiểu rõ về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Tăng cường mối liên kết 4 nhà, nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà quản lý để phát huy được sức mạnh tổng hợp vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Gắn các phong trào thi đua yêu nước với phong trào “Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ”. Từ năm 2011 đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên đã hỗ trợ cho 647 hộ nghèo xoá nhà dột nát, làm nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo với trị giá trên 5 tỷ đồng. Nhân dân thành phố đã tự nguyện hiến trên 46 nghìn m2 đất, trên 8 nghìn công lao động tu sửa làm mới trên 70 km đường liên thôn. Đến nay, 100% các xã có đường ô tô đến trung tâm; cả 8 xã đạt tiêu chí nông thôn mới về giao thông, 99% số hộ được sử dụng điện lưới an toàn. Từ năm 2011 đến nay,  thành phố đã hỗ trợ 780 dự án chăn nuôi, trồng trọt, máy móc phát triển ngành nghề nông thôn, thực hiện an toàn thực phẩm và xây dựng trên 400 hầm biogas với tổng kinh phí hỗ trợ 13,8 tỷ đồng. Đến nay, trên địa bàn thành phố  đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình điển hình sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh kinh tế cao. Việc đầu tư thực hiện các mô hình đem lại nguồn thu ổn định cho các hộ dân, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2018 đạt 32 triệu đồng/người/năm, tăng 19,4 triệu đồng/người so với năm 2011, năm 2019 ước đạt 38 triệu đồng/người/năm. Hàng năm, Đảng bộ, chính quyền cả 08 xã đạt tiêu chuẩn "Trong sạch, vững mạnh" theo quy định của Ban Tổ chức Trung ương. Cả 08 xã đều đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định. Bằng nhiều giải pháp chỉ đạo cụ thể, đến nay cả 8/8 xã của thành phố Yên Bái đều được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

 

Trao Giấy khen cho các cá nhân xuất sắc trong 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

Thời gian tới, thành phố Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao chất lượng các phong trào xây dựng NTM. Phấn đấu đến năm 2020, có 3 xã đạt xã nông thôn mới nâng cao, 5 thôn đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị Chính phủ công nhận thành phố Yên Bái hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới. Tiếp tục phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn. Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt từ 42 triệu đồng/ người trở lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân mỗi năm là 2%, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt từ 95% trở lên. Tiếp tục tranh thủ các nguồn lực để đầu tư và hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu, nhằm từng bước nâng cao đời sống văn hóa của người dân nông thôn, tạo chuyển biến rõ nét về vệ sinh, môi trường, cảnh quan nông thôn theo hướng xanh - sạch - đẹp, an toàn thực phẩm. Dịp này, UBND thành phố Yên Bái đã trao Giấy khen cho 9 tập thể, 9 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020.

 

Lê Hương - Thanh Nghị (Trung tâm TT&VH thành phố)