► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố Yên Bái tổ chức sơ kết nhiệm vụ 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019

Ngày xuất bản: 10/10/2019 5:53:00 CH

 Sáng ngày 10/9/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái đã tổ chức hội nghị sơ kết nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Đỗ Đức Minh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Thường trực HĐND, UBND, MTTQ thành phố, Trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, phường.

 

Toàn cảnh hội nghị thành phố sơ kết 9 tháng

Trong 9 tháng qua, thành phố đã tập trung chỉ đao thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển KTXH, giá trị sản xuất CN- TTCN trên địa bàn đạt trên 1.117 tỷ đồng, tăng 13,22% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng đạt trên 8 nghìn tỷ đồng, đạt gần 80% kế hoạch. Giá trị hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn đạt 47,8 triệu USD, bằng 90,36% kế hoạch. Thu ngân sách 9 tháng đạt 336,943 tỷ đồng, bằng 64%  kế hoạch tỉnh giao. Giá trị sản xuất xây dựng đạt 1.295 tỷ đồng . Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 9 tháng đạt 3.012 tỷ đồng, bằng 71,7% kế hoạch của thành phố. Trong 9 tháng, thành phố đã giải quyết việc làm và ổn định việc làm cho 2.883 lao động. Sự nghiệp văn hóa giáo dục được quan tâm đúng mức, an ninh quốc phòng được giữ vững, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa phường. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số hạn chế như: Một số chỉ tiêu KTXH  của thành phố còn đạt thấp. Công tác giải phóng mặt bằng có lúc có nơi chưa thống nhất, công tác quản lý đất đai chưa nề nếp, tiến độ sản xuất nông, lâm nghiệp còn manh mún…Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đi sâu vào những khó khăn cần tháo gỡ trong công tác quản  lý đô thị, quản lý đất đai, công tác tái định cư, và những giải pháp khuyến khích người dân đầu tư tái đàn lợn trong những tháng cuối năm 2019, phấn đấu  hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Minh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đã định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2019 đó là: Các phòng, ban, xã, phường cần chủ động nắm bắt tình hình tại cơ sở, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy CNQSDĐ cho nhân dân, thực hiện việc chi tiêu tiết kiệm, chú trọng thực hiện tốt công tác giảm nghèo, chuẩn bị tốt việc xây dựng kế hoạch phát triển KTXH năm 2020. Tăng cường công tác thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giao.                

 

Thu Hồng - Vũ Hà (Trung tâm TT&VH thành phố)