► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố Yên Bái tổ chức gặp mặt các đơn vị sản xuất kinh doanh dịch vụ tiêu biểu

Ngày xuất bản: 26/03/2019 9:27:00 CH

 Thành phố Yên Bái vừa tổ chức hội nghị gặp mặt các đơn vị, hộ sản xuất kinh doanh dịch vụ tiêu biểu trên địa bàn.

 

Đồng chí Đỗ Đức Minh - Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh trên địa bàn trong năm 2018

Thành phố hiện đang duy trì và phát triển 65 quản lý 870 tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động 6 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và trên 8.800 hộ sản xuất kinh doanh cá thể. Về Doanh nghiệp nhà nước có 14 doanh nghiệp do tỉnh quản lý trên địa bàn. Để tạo điều kiện khuyến khích các doanh nghiệp phát triển, trong năm 2018 vừa qua, thành phố đã tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ sản xuất của Chính phủ và của tỉnh, các quy định hỗ trợ của thành phố. Tập trung triển khai các dự án, đề án phát triển kinh tế; tạo điều kiện cho các dự án đạt được hiệu quả và phát triển đúng hướng. Chỉ đạo thực hiện đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng...Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, trong đó tập trung các lĩnh vực thuế, đăng ký kinh doanh, đất đai, giải phóng mặt bằng; thành lập và chuẩn bị đưa Bộ phận phục vụ hành chính công của thành phố đi vào hoạt động. Về phía các doanh nghiệp đã cố gắng phát huy nội lực, liên doanh liên kết với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, chủ động tháo gỡ khó khăn để duy trì phát triển sản xuất; tạo việc làm ổn định cho  18.462 lao động; tạo ra những chuyển biến tích cực góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển. Qua đó, khối doanh nghiệp quốc doanh đã đóng góp gần 64 tỷ đồng vào ngân sách địa phương, khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh đóng góp trên 117 tỷ đồng; các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã tài trợ vào quỹ thiện tâm thành phố và các xã, phường gần 2 nghìn suất quà trị giá hàng tỷ đồng; góp phần vào sự phát triển chung của thành phố.

 Tại buổi gặp mặt, thành phố cũng thông báo nhanh với các đại biểu về kết quả phát triển trên lĩnh vực kinh tế của thành phố năm 2018; Đồng thời, định hướng một số mục tiêu, giải pháp cũng như một số chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế của thành phố trong năm 2019.  Đại diện các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh đã phát biểu đánh giá cao sự quan tâm, tạo điều kiện của tỉnh và thành phố đối với các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh trong thời gian qua. Đặc biệt là tạo điều kiện về mặt bằng, hành lang pháp lý; tuyên truyền, hỗ trợ, giải đáp kịp thời các chính sách thuế, nhất là những chính sách thuế mới. Các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh đã mong muốn trong thời gian tới thành phố sẽ tiếp tục thực hiện tốt các chính sách khuyến khích doanh nghiệp của Chính phủ và của tỉnh. Đồng thời tiếp tục có những chính sách hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

Theo đó, thành phố Yên Bái cũng sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển. Trong đó, chú trọng thực hiện tốt các chính sách ưu đãi, đầu tư của TW, tỉnh và thành phố nhằm thu hút các nhà đầu tư vào các dự án.Làm tốt công tác phối hợp, đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu tuyển dụng cho các doanh nghiệp. Trước mắt tạo điều kiện triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn trong năm 2019.

Nhân dịp này, thành phố Yên Bái đã công bố Quyết định thành lập Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp của thành phố; tổ chức tuyên dương, khen thưởng cho 10 tập thể và 10 cá nhân tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh trên địa bàn trong năm 2018.

 

Tin, ảnh: Minh Chín - Thanh Nghị