► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố Yên Bái tăng cường chỉ đạo thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội

Ngày xuất bản: 18/04/2020 10:53:00 CH

 

 

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, sau 15 ngày cách ly toàn xã hội, công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh và thành phố Yên Bái đã đạt được nhiều kết quả tích cực, chưa phát hiện ca nhiễm Covid-19, tỉnh Yên Bái thuộc nhóm nguy cơ thấp; tuy nhiên, tình hình dịch Covid-19 hiện nay vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường, tác động toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó ảnh hưởng mạnh đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân. Để tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác phòng, chống dịch, Thành ủy Yên Bái đã phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung tay tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19”, đồng thời tập trung thực hiện nhiệm vụ năm 2020 với một số chủ trương cụ thể như sau:

(1) Thực hiện điều chỉnh, bổ sung và phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã, phường từ Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường đến các thành viên theo hướng cụ thể rõ ràng.

(2) Thực hiện nghiêm việc thường xuyên kiểm tra theo dõi giám sát công tác phòng chống dịch ở cơ sở, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan đảm bảo các thôn, tổ dân phố, các khu vực trên địa bàn đều phải có cán bộ được phân công theo dõi giám sát và chịu trách nhiệm.

(3) Kịp thời báo cáo các vấn đề liên quan đến công tác phòng chống dịch về Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố để xử lý tháo gỡ những khó khăn vướng mắc.

(4) Xây dựng kịch bản phát triển kinh tế xã hội năm 2020 điều chỉnh có tính tác động của dịch Covid-19. Yêu cầu đánh giá chính xác khả năng tăng giảm của từng chỉ tiêu cụ thể trên cơ sở đó đưa ra biện pháp khắc phục các tiêu chí giảm để tránh bị giảm sâu có biện pháp kích thích các chỉ tiêu có khả năng tăng để tăng trưởng mạnh hơn. Mục tiêu là lấy tăng bù giảm giữa các chỉ tiêu để đảm bảo hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020.

(5) Chủ động theo dõi nắm bắt tình hình cơ sở kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống Nhân dân tập trung hoàn thành sớm các công trình xây dựng cơ bản do xã làm chủ đầu tư trước 30/6/2020. Xử lý dứt điểm vi phạm trong lĩnh vực xây dựng cơ bản đất đai ngay từ khi phát sinh. Duy trì nghiêm công tác quản lý trật tự đô thị sau khi kết thúc đợt cách ly xã hội phòng chống dịch bệnh. Tích cực tìm tòi nghiên cứu để tham mưu đề xuất với thành phố các giải pháp để thực hiện có hiệu quả hơn nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quản lý đô thị với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

(6) Quán triệt cán bộ công chức, viên chức phải nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo kỷ cương, hiệu quả công việc; kịp thời động viên khen thưởng những người có thành tích suất sắc thực sự tâm huyết trách nhiệm đối với công việc, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm thiếu tinh thần trách nhiệm.

(7) Đối với các chi, đảng bộ chưa tổ chức Đại hội cần chuẩn bị kỹ lưỡng, rà soát lại Văn kiện đảm bảo chất lượng sát với yêu cầu thực tế, giải pháp phải có tính khả thi cao; chuẩn bị thật tốt công tác nhân sự quan tâm, động viên đảm bảo chế độ chính sách cho cán bộ nghỉ hưu, nghỉ trước tuổi. Đối với các chi, đảng bộ đã tổ chức đại hội cần triển khai thực hiện ngay chương trình hành động để nghị quyết đại hội sớm đi vào cuộc sống.

(8) Về giao thực hiện các dự án phát triển chăn nuôi phát triển sản xuất chăn nuôi bổ sung năm 2020. Các xã phường triển khai bổ sung ngay 58 dự án phát triển chăn nuôi theo chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản tại Nghị quyết 15/2015/NQ-HĐND ngày 15/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái để tăng thêm giá trị sản xuất nông lâm nghiệp năm 2020, khắc phục khó khăn do tác động của dịch Covid-19 cụ thể: Xã Giới Phiên (04 dự án trong đó 02 dự án chăn nuôi lợn, 02 dự án gà); xã Văn Phú (08 dự án trong đó 06 dự án chăn nuôi lợn, 02 dự án gà); xã Âu Lâu (05 dự án trong đó 03 dự án chăn nuôi lợn, 02 dự án gà); xã Tuy Lộc (06 dự án trong đó 03 dự án chăn nuôi lợn, 03 dự án gà); phường Hợp Minh (07 dự án trong đó 04 dự án chăn nuôi lợn, 03 dự án gà); xã Minh Bảo (06 dự án trong đó 03 dự án chăn nuôi lợn, 03 dự án gà); phường Nam Cường (01 dự án chăn nuôi gà); xã Tân Thịnh (17 dự án trong đó 09 dự án chăn nuôi lợn, 08 dự án gà); phường Đồng Tâm (04 dự án trong đó 02 dự án chăn nuôi lợn, 02 dự án gà). Ngoài ra, các xã, phường tiếp tục rà soát vận động các gia đình có đủ điều kiện tiếp tục đăng ký thêm các dự án phát triển sản xuất chăn nuôi năm 2020.

 

 Ban Tuyên giáo Thành ủy Yên Bái.