► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố Yên Bái sơ kết triển khai thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg

Ngày xuất bản: 09/11/2017 9:00:00 SA

 Sáng ngày 08/11/2017, tại Hội trường UBND thành phố, thành phố Yên Bái tổ chức Hội nghị sơ kết triển khai thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

 

Quang cảnh hội nghị

Sau khi tiếp thu kế hoạch, hướng dẫn, tập huấn, chỉ đạo, triển khai thực hiện Quyết định 49/2015/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ do Ban Chỉ đạo 24 tỉnh Yên Bái triển khai, thành phố Yên Bái đã chỉ đạo các ngành thành viên phối hợp với cơ quan chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện rà soát kịp thời, theo dõi, hướng dẫn việc tiếp nhận, thẩm định hồ sơ tại cơ quan thường trực. Đến nay sau 2 năm thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, thành phố đã khảo sát 2.060 trường hợp. Trong đó, dân công tham gia kháng chiến chống Pháp 775 trường hợp; Dân công tham gia kháng chiến chống Mỹ 594 trường hợp; Dân công tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc 691 trường hợp. Đã tổ chức chi trả cho 592 trường hợp theo 4 đợt với tổng số tiền trên 943 triệu đồng. Trong quá trình chi trả đã kết hợp làm tốt công tuyên truyền phổ biến chế độ chính sách, giải quyết kịp thời những vướng mắc nảy sinh, kết thúc từng đợt chi trả đã đã tổ chức rút kinh nghiệm, làm cơ sở chi trả cho các đợt tiếp theo được tốt hơn.

Trong thời gian tới, thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về những quy định trong giải quyết chế độ theo Quyết định 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ đạo Hội đồng chính sách các xã, phường nghiêm túc quán triệt, thực hiện quy trình kê khai khai xác lập hồ sơ của đối tượng, tránh để nhầm, bỏ sót các trường hợp. Phấn đấu đến hết quý IV/2017 cơ bản thực hiện giải quyết xong hồ sơ theo đúng tiến độ.

 

  Tin, ảnh: Kim Thúy - Thanh Nghị