► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố Yên Bái phấn đấu thu 2,4 tỷ đồng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2019

Ngày xuất bản: 28/05/2019 8:55:00 CH

 Chi cục thuế thành phố đã phối hợp với các phường đồng loạt tổ chức trực thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2019.

 

Cán bộ Chi cục Thuế thành phố trực thu tại điểm thu thuộc UBND phường Đồng Tâm

Để đợt triển khai trực thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt hiệu quả, Chi cục thuế thành phố Yên Bái đã xây dựng kế hoạch để triền khai tới các đội thuế, các đơn vị xã, phường trên địa bàn. Theo đó, chỉ đạo các Đội thuế tham mưu với chính quyền cơ sở chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chính trị, khu dân cư và tổ dân phố tuyên truyền về đợt trực thu đến người dân. Tổ chức treo băng rôn tuyên truyền luật thuế SDĐPNN tại điểm trực thu; Tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở. Phối hợp phát trên 14 nghìn tờ thông báo nộp thuế với các thông tin như điểm đến nộp thuế và số tiền phải nộp đến người nộp thuế trước ngày trực thu từ 5 đến 7 ngày.  Đồng thời, bố trí  17 điểm trực thu tại trụ sở UBND các xã, phường đảm bảo phù hợp và thuận tiện cho người dân đến nộp thuế. Trong đợt trực thu, ngoài cán bộ các đội thuế liên xã, phường, Chi cục thuế đã huy động thêm cán bộ các đội nghiệp vụ có liên quan và chính quyền cơ sở cũng bố trí cán bộ tăng cường tại các điểm trực thu tại các phường để việc trực thu thuế SDĐPNN đạt kết quả tốt.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền đến người dân và làm tốt công tác chuẩn bị nên trong 4  ngày trực thu, các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân có sử dụng đất phi nông nghiệp đã hăng hái đến thu nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Nhiều hộ dân đã nộp thuế một lần cho chu kỳ 3 năm và 5 năm. Một số xã, phường có số thu đạt cao như xã Văn Tiến đạt 256%, phường Minh Tân thu đạt 86%, Đồng Tâm thu đạt 77% kế hoạch.. Trong đợt này, thành phố Yên Bái phấn đấu thực hiện thu nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2019 với 2,4  tỷ đồng. Đối với thuế sử dụng đất nông nghiệp cũng sẽ được triển khai thu trong thời gian tới; các trường hợp trong diện miễn giảm cũng được thực hiện theo quy định. Được biết từ năm nay, các trường hợp chậm nộp thuế sử dụng đất sẽ tính tiền chậm nộp trên ứng dụng SMS như các sắc thuế khác.

                                                                   

Tin, ảnh:  Minh Chín - Thanh Nghị