► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố Yên Bái bàn giao động viên quân dự bị động viên tham gia huấn luyện năm 2019

Ngày xuất bản: 12/10/2019 9:59:00 CH

 Ngày 12/10/2019, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Yên Bái tổ chức lễ bàn giao, động viên quân nhân dự bị động viên tham gia huấn luyện tại Sư đoàn 355, Quân khu II năm 2019.

 

Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự thành phố kiểm tra thông tin quân nhân dự bị trước khi bàn giao cho đơn vị huấn luyện

Việc động viên và bàn giao quân nhân dự bị là việc làm thường xuyên của thành phố Yên Bái. Qua công tác tổ chức huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, nhằm xây dựng lực lượng vũ trang thành phố ngày càng lớn mạnh. Hàng  năm, các quân nhân dự bị của thành phố tham gia huấn luyện luôn tuân thủ đúng các nội quy, quy định mà đơn vị huấn luyện đề ra, nhất là kỷ luật trong huấn luyện và được đánh giá đạt kết quả tốt. Theo đó, trong đợt này thành phố Yên Bái  điều động các  quân nhân dự bị động viên tham gia huấn luyện tại Sư đoàn 355, Quân khu II bao gồm các sĩ quan, hạ sĩ quan và chiến sĩ với quân số tham gia đạt trên 95%.Trong thời gian 20 ngày, các cán bộ, chiến sỹ dự bị động viên thành phố sẽ được học tập, nghiên cứu các nội dung như: một số nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2019; huấn luyện điều lệnh đội ngũ và xây dựng chính quy; kỹ thuật chiến đấu bộ binh; huấn luyện thể lực; giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng lực lượng Dự bị động viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc  Việt Nam trong tình hình mới; chức năng nhiệm vụ của đơn vị dự bị động viên; công tác hậu cần, kỹ thuật…

Thông qua công tác huấn luyện sẽ góp phần để lực lượng dự bị động viên thành phố Yên Bái đảm bảo tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao, tránh bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, góp phần làm tốt hơn nữa nhiệm vụ quốc phòng an ninh tại địa phương.

 

Minh Chín - Thanh Nghị (Trung tâm TT&VH thành phố)