► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố Yên Bái: Tập huấn quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001

Ngày xuất bản: 17/09/2020 4:31:00 CH

 Sáng ngày 17/9/2020, UBND thành phố Yên Bái phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, đơn vị tư vấn tổ chức khóa đào tạo, tập huấn duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2015 và hướng dẫn chấm điểm theo Quyết định 1628/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Quang cảnh khóa tập huấn

Tham gia lớp tập huấn có các đồng chí là lãnh đạo Sở khoa học và công nghệ, lãnh đạo UBND thành phố, lãnh đạo văn phòng cấp ủy và chính quyền thành phố. Lãnh đạo, công chức kiêm thư ký ISO các xã, phường. Công chức làm công tác ISO của các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố. Trong thời gian tập huấn, các học viên được nắm bắt 9 nội dung cơ bản. Trọng tâm là hướng dẫn về việc xác định phạm vi áp dụng hệ thống. Hướng dẫn xây dựng chính sách chất lượng, lập mục tiêu chất lượng. Hướng dẫn cách thức kiểm soát thông tin dạng văn bản. Đánh giá và lập chương trình kế hoạch, hồ sơ về đánh giá nội bộ, kiểm soát đầu ra không phù hợp. Hướng dẫn kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục. Hướng dẫn việc tự đánh giá, chấm điểm, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001. Qúa trình tập huấn chú trọng việc trao đổi, thảo luận, giải đáp. Nhất là đề ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện. Từ đó đề ra cách thức tổ chức thực hiện hiệu quả cao trong thời gian tới. Ngoài ra, các học viên còn được nắm bắt các tình hình thời sự có liên quan.

 

Công chức thống kê phường Nam Cường phát biểu thảo luận

Thông qua khóa đào tạo, tập huấn nhằm giới thiệu các yêu cầu tiêu chuẩn Quốc gia ISO 9001, xác định hiệu lực, hiệu quả và sự phù hợp với tình hình thực tế đối với việc áp dụng, duy trì, và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO của các cơ quan hành chính Nhà nước. Các học viên nhận biết được những nội dung phải thực hiện về phương pháp duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO để triển khai tại đơn vị. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị Bộ tiêu chí tự đánh giá, chấm điểm về việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO, nhằm tăng cường thực hiện cải cách, hiện đại hóa nền hành chính công.

                                                  

Thanh Nghị -  Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái