► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố Yên Bái: Tập huấn nghiệp vụ quản lý tài chính - kế hoạch

Ngày xuất bản: 09/09/2020 5:08:00 CH

 Ngày 9/9/2020, UBND thành phố Yên Bái tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ trong công tác quản lý tài chính - kế hoạch. Tới dự có các đồng chí Đỗ Đức Minh - Bí thư Thành ủy; Nguyễn Ngọc Trúc - Ủy viên BTV Thành ủy - Quyền Chủ tịch UBND thành phố. Tham gia tập huấn có gần 100 người là lãnh đạo, cán bộ tài chính - kế hoạch một số phòng, ban chuyên môn, lãnh đạo UBND, cán bộ kế toán, địa chính của 15 xã, phường.

 

Đồng chí Đỗ Đức Minh - Bí thư Thành ủy phát biểu tại hội nghị

Trong thời gian tập huấn, các học viên được nắm bắt 2 chuyên đề. Trong đó, chuyên đề 1 bồi dưỡng nghiệp vụ tài chính - ngân sách, với 4 nội dung trọng tâm, bao gồm: Trình tự, thủ tục lập dự toán, quản lý, điều hành và quyết toán ngân sách. Trình tự, thủ tục lập, triển khai thực hiện, thanh quyết toán đối với các dự án phát triển kinh tế có hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước. Trình tự, thủ tục thanh quyết toán kinh phí thực hiện chính sách an sinh xã hội. Trình tự, thủ tục quản lý, sử dụng tài sản công. Chuyên đề 2 là ngheiẹp vụ quản lý dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước, trọng tâm giới thiệu các quyết định của UBND tỉnh quy định về những vấn đề có liên quan đến công tác quản lý tài chính - kế hoạch. Như: Quyết định số 14 về ban hành quy định một số nội dung về Quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Trình tự, thủ tục trong quản lý dự án xây dựng cơ bản. Quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư. Ngoài ra, các học viên còn được nắm bắt những vấn đề thời sự có liên quan đến công tác quản lý tài chính - kế hoạch. Các nội dung tập huấn sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công tác của đội ngũ cán bộ các cấp ở thành phố Yên Bái.

 

Thanh Nghị - Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái