► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố Yên Bái: Giải quyết việc làm cho 828 lao động

Ngày xuất bản: 17/04/2020 8:57:00 CH

 Song song với thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, thành phố Yên Bái thực hiện hiệu quả việc đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động.

 

Công nhân vận hành máy sản xuất gạch bê tông ở xã Minh Bảo

Trong quý I/2020, thành phố Yên Bái đã hoàn thành công tác triển khai kế hoạch giao chỉ tiêu đào tạo nghề, xuất khẩu lao động và việc làm năm 2020. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm gắn với định hướng phát triển chung cũng như nhu cầu, khả năng thực tế của người lao động. Trong quý 1 năm 2020, trên địa bàn thành phố đã giải quyết việc làm cho 828 lao động, tăng 67,6% so với cùng kỳ, bằng 25,5% kế hoạch tỉnh giao, bằng 23% kế hoạch thành phố đã đề ra. Lao động qua đào tạo và học nghề đạt 303 người,  lao động chuyển đổi từ nghề nông nghiệp sang phi nông nghiệp là 58 người, bằng 19% kế hoạch.

Thành phố Yên Bái đang đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho các đối tượng theo các chương trình, đề án. Trong đó chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố đáp ứng nhu cầu thị trường lao động. Đào tạo nghề hướng theo nhu cầu của các doanh nghiệp có đầu tư trên địa bàn thành phố. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, các chương trình, đề án giảm nghèo nhanh và bền vững. Đồng thời chú trọng đến việc thực hiện các cơ chế hỗ trợ hộ nghèo về kiến thức, kỹ thuật, vốn để phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững. Năm 2020, thành phố Yên Bái phấn đấu giải quyết việc làm và ổn định việc làm cho 3.650 lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo chung là 82%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có văn bằng chứng chỉ đạt 63%. Tỷ lệ lao động làm việc trong khu vực nông thôn giảm xuống dưới 5,5% trogn tổng lao động làm việc trong nền kinh tế, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,1%.

 

Thanh Nghị -  Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái