► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố Yên Bái - Sẵn sàng cho cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ngày xuất bản: 30/03/2019 8:25:00 CH

 Xác định rõ tầm quan trọng của cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, thành phố Yên Bái đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, yêu cầu của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đến người dân trên địa bàn. Chỉ đạo ngành chuyên môn và các xã, phường khẩn trương hoàn tất các bước cuối cùng để sẵn sàng cho cuộc tổng điều tra trong ngày 1/4 tới.

 

Cán bộ phường Hợp Minh dán áp phích tuyên truyền về cuộc tổng điều tra dân số năm 2019

Phường Hợp Minh hiện có 1.400 hộ với 4 nghìn nhân khẩu, để đảm bảo cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 chính xác, đúng quy trình. Ngay sau khi có chỉ đạo của thành phố, phường đã thành lập Ban chỉ đạo, chỉ đạo các ban ngành đoàn thể và các tổ dân phố làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về mục đích,Ý nghĩa tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 để nhân dân trên đia bàn phường nắm bắt kịp thời,  phối hợp cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cho điều tra viên. Ông Lê Biên Giới, Phó chủ tịch UBND, phường Hợp Minh cho biết: Thực hiện kế hoạch Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, theo sự chỉ đạo của UBND thành phố, phường Hợp Minh chúng tôi đã thành lập Ban chỉ đạo và phân công các thành viên Ban chỉ đạo phụ trách các tổ dân phố, cứ đội ngũ cán bộ điều tra viên của phường tham gia các lớp tập huấn của thành phố để nâng cao kỹ năng điều tra. Bên cạnh đó, xác định rõ mục đích và ý nghĩa của cuộc tổng điều tra, phường đã chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền đến toàn thể bà con nhân dân trên địa bàn phường, từ đó phối hợp cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cho điều tra viên. Cuộc Tổng điều tra 2019 có điểm mới bởi đây là cuộc tổng điều tra đầu tiên mà toàn bộ các thao tác từ điều tra, giám sát, quản lý đều được thực hiện trên nền tảng công nghệ mạng internet. Thông tin ban đầu sẽ được kiểm tra logic ngay trong quá trình phỏng vấn và nhập thông tin vào phiếu. Từ đó sẽ tăng cường độ chính xác, tiết kiệm thời gian và bỏ qua luôn một số công đoạn như tổng hợp nhanh và nhập tin phiếu điều tra. Để chuẩn bị tốt cho cuộc tổng điều tra, thực hiện sự hướng dẫn của Chi cục thống kê thành phố, phường Hợp Minh đã vẽ sơ đồ và lập bảng kê, chọn cử cán bộ và 5 điều tra viên có kỹ năng, đặc biệt biết sử dụng công nghệ thông tin, thông thạo máy tính bảng và điện thoại thông minh, nắm bắt tốt thông tin về số hộ sinh sống trên địa bàn điều tra để phục vụ cho công tác thu thập thông tin dữ liệu phiếu điện tử trong tổng điều tra được chính xác và nhanh nhất. Anh Nguyễn Ngọc Thái,  Điều tra viên, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái cho hay: Được phân công là một điều tra viên, phụ trách một địa bàn dưới tổ dân phố, năm nay cuộc tổng điều tra sẽ điều tra bằng phiếu điện tử trên phần mêm CAPI, đây là điểm mới, nên chúng tôi đã tham gia đầy đủ các lớp tập huấn tại thành phố và thưc hành các bước điều tra thử nghiệm trên máy tính bảng và điện thoại thông minh. Để chuẩn bị cho cong tác điều tra, thu thập thông tin, ngay sau khi tập huấn chúng tôi đã tiến hành rà soát nắm thông tin số hộ, số nhân khẩu trên địa bàn phân công điều tra để thuận tiện cho việc điều tra, hoàn thành tốt công tác điều tra đúng tiến độ và đảm bảo chính xác cao.

 Với phường Đồng Tâm được chọn là phường điều tra điểm của thành phố Yên Bái và thực hiện thu thập thông tin bằng hình thức CAPI. Là phường có số dân đông và địa bàn điều tra rộng, với trên 3. 200 hộ và trên 10 nghìn nhân khẩu, có 24 địa bàn điều tra tập trung, trong đó có 16 tổ dân phố và 8 cơ quan, đơn vị trường học đóng chân trên địa bàn. Để đảm bảo cuộc Tổng điều tra dân số, nhà ở năm 2019 đạt kết quả tốt nhất, đúng quy trình, tiến độ đề ra. Ngay từ đầu năm phường Đồng Tâm đã cho rà soát thống kê nắm bắt rõ số hộ và địa bàn tập trung điều tra để xây dựng kế hoạch và các phương án thực hiện cuộc tổng điều tra. Ông Lê Trung Hiếu, Phó chủ tịch UBND phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết: Ngay sau khi có văn bản hướng dẫn của thành phố, phường đã thành lập ban chỉ đạo, chỉ đạo các ban ngành đoàn thể của phường đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra đến toàn thể cán bộ, nhân viên trong toàn phường. Phường đã cử 16 điều tra viên tham gia các lớp tập huấn của UBND thành phố. Những điều tra viên có kỹ năng sử dụng tốt máy tính bẳng và điện thoại thông minh, rà soát nắm chắc số hộ, nhân khẩu tại địa bàn điều tra được phân công để tiến hành điều tra chính xác đạt kết quả cao nhất.

Để chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc Tổng điều tra trên địa bàn, ngay từ những tháng cuối năm 2018, thành phố Yên Bái đã thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác chuẩn bị cho Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Chỉ đạo các ban ngành đoàn thể và các xã, phường đẩy mạnh cong tác thong tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức như Tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh của các xã, phường  kết hợp với họp tổ dân phố; thôn nhân dân; treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích tại trụ sở các cơ quan, đơn vị và nơi đông dân cư... Từ đó góp phần nâng cao nhận thức, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân; huy động toàn thể nhân dân tham gia tích cực trong việc cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác cho Tổng điều tra. Thành phố chỉ đạo Chi cục thống kê thành phố tổ chức các Hội nghị tập huấn về công tác phân chia địa bàn điều tra và vẽ sơ đồ nền xã, phường, công tác quản lý và lập bảng kê hộ; nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Vẽ sơ đồ nền xác định cụ thể địa bàn điều tra. Đồng thời yêu cầu các xã, phường lựa chọn các điều tra viên có đủ năng lực, trình độ thực hiện tốt nhiệm vụ. Theo đó, trong đợt tổng điều tra dân số và nhà ở năm nay, thành phố đã huy động 180 điều tra viên tham gia cuộc tổng điều tra ở 230 địa bàn điều tra với 31 nghìn hộ dân cư được lập bảng kê. Chỉ còn ít ngày nữa sẽ chính thức diễn ra cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, hiện nay mọi công tác chuẩn bị đã được thành phố Yên Bái hoàn tất, sẵn sàng cho ngày ¼ tới. Bà Hoàng Thị Kim Anh, Phó Chi cục trưởng, Chi cục thống kê thành phố Yên Bái khẳng định: So với cuộc điều tra khác thì cuộc Tổng điều tra về dân số và nhà ở  năm 2019 có ý nghĩa quan trọng, có điểm mới là tất cả điều dùng phiếu điều tra điện tử không dùng phiếu điều tra bằng giấy. Trong phiếu mẫu năm nay có điều tra thêm về phần lao động và việc làm, di cư, sử dụng điều tra bằng phần mềm điện tử trên máy tính bảng và điện thoại thông minh đáp ứng việc thu thập xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp gia về dân số. Vì vậy, để cuộc Tổng điều tra được chính xác đem lại kết quả cao nhất, ngay từ bước chuẩn bị đầu tiên cho đến việc tổ chứ tập huấn cho điều tra viên, chúng tôi đã tập huấn rất kỹ các bước, quy trình điều tra, hướng dẫn cho điều tra viên cài đặt phần mềm trong điện thoại đảm bảo thuận lợi cho công tác thu thập thông tin trong điều tra. Đến nay về cơ bản các công tác chuẩn bị đã hoàn tất.

Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc tổng điều tra có quy mô lớn nhất được Tổng cục Thống kê thực hiện theo qui trình 10 năm một lần trên phạm vi toàn quốc. Những thông tin về dân số và nhà ở thu thập được từ tổng điều tra này có ý nghĩa quan trọng, vừa phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020, vừa là căn cứ để xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2030. Đây cũng là căn cứ để đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới và giám sát các mục tiêu phát triển bền vững mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết. Với sự chuẩn bị chu đáo thành phố Yên Bái đã sẵn sàng cho cuộc tổng điều tra quan trọng này và quyết tâm hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra.

      

Bài, ảnh: Lê Hương - Thanh Nghị