► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố Yên Bái - 15 hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND các cấp

Ngày xuất bản: 14/06/2020 4:50:00 CH

 Thành phố Yên Bái vừa hoàn thành tổ chức 15 hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND các cấp tại 100% xã, phường.

 

Cử tri thành phố Yên Bái phát biểu ý kiến

Trong số các hội nghị tiếp xúc cử tri lần này có 4 cuộc tiếp xúc giữa cử tri các xã Tuy Lộc, Giới Phiên và cử tri các phường Hồng Hà, Hợp Minh với đại biểu HĐND 3 cấp. 11 hội nghị ở các xã, phường còn lại cử tri tiếp xúc với đại biể HĐND 2 cấp. Các hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND 3 cấp do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố chủ trì. Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND 2 cấp do thường trực Ủy ban MTTQ xã, phường chủ trì. Nội dung hội nghị tiếp xúc tập trung vào việc UBND các cấp báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Thông báo chương trình kỳ họp HĐND sắp tới và trả lời ý kiến cử tri trong kỳ tiếp xúc trước.

Tại các hội nghị tiếp xúc lần này đã thu hút trên 1.000 đại biểu cử tri tham gia. Trên tinh thần phát huy dân chủ, đại biểu cử tri thành phố Yên Bái đều bày tỏ niểm tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, phấn khởi trước những đổi mới đi lên của quê hương. Cử tri thành phố bày tỏ niềm tin, kỳ vọng vào thành công của Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đại biểu cử tri cũng phản ánh, đề nghị những vấn đề mà đông đảo nhân dân quan tâm. Như: Vấn đề nâng cao chất lượng công tác bảo vệ môi trường. Cử tri thành phố đề nghị xem xét chế độ cho đội ngũ cựu thanh niên xung phong các phiên hiệu đã được tỉnh công nhận; sớm giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, nhất là ở những vị trí xen kẹp. Hệ thống cung cấp nước sạch cần được đầu tư mở rộng tới các địa bàn khu dân cư. Tại các hội nghị tiếp xúc, lãnh đạo các cấp có thẩm quyền đã kịp thời tiếp thu và trao đổi những nội dung mà cử tri quan tâm.

Việc tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn thành phố Yên Bái đã đảm bảo nghiêm túc, đúng trình tự, dân chủ, tạo sự gần gũi, cởi mở giữa đại biểu HĐND các cấp với cử tri.

                       

Thanh Nghị - Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái