► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thăm, tặng quà các chức sắc tôn giáo và bà con phật tử

Ngày xuất bản: 05/05/2020 1:35:00 CH

 Nhân lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2.564 - Dương lịch 2020, thành phố Yên Bái tổ chức đoàn công tác do đồng chí Phùng Quang Huy - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố tới thăm, tặng quà các chức sắc tôn giáo và bà con phật tử tiêu biểu tại chùa Minh Pháp.

 

Đoàn công tác của thành phố Yên Bái thăm, tặng quà Ban trị sự chùa Minh Pháp và bà con phật tử

Trong những năm qua, Ban trị sự chùa Minh Pháp xã Tân Thịnh đã làm tốt công tác phật sự, chăm lo đời sống tinh thần của nhân dân, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần tích cực xây dựng địa phương hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Các chức sắc, chức việc tôn giáo tại chùa Minh Pháp tham gia hoạt động theo lịch mục vụ đăng ký hàng năm, được chính quyền địa phương chấp thuận. Các tín đồ Đạo Phật thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, các quy định của địa phương. Trong dịp này, các nhà chùa tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa để mừng lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2.564 - Dương lịch 2020. Nhất là việc thực hiện công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 trên địa bàn Tới thăm, tặng quà, các đồng chí lãnh đạo trong đoàn công tác của thành phố Yên Bái đã ân cần thăm hỏi đời sống sinh hoạt, hoạt động Phật pháp và bà con phật tử đang tham gia sinh hoạt tôn giáo tại Nhà chùa. Đồng thời ghi nhận, biểu dương những đóng góp của ban trụ trì chùa Minh Pháp và bà con phật tử, khẳng định đường lối nhất quán của Đảng, Nhà nước ta về tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Mong muốn Ban trị sự cũng như bà con phật tử tiếp tục có những đóng góp tích cực cho sự phát triển đi lên của địa phương, tham gia tốt công tác phòng, chống đại dịch Covid-19.

 

Thanh Nghị - Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái