► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thẩm định xét công nhận xã Tân Thịnh đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày xuất bản: 06/05/2019 9:07:00 SA

 Sáng 4/5/2019, Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị thẩm định, xét công nhận xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái đạt chuẩn nông thôn mới. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Hội nghị thẩm định nông thôn mới xã Tân Thịnh

Qua 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Tân Thịnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, quán triệt sâu rộng các chủ trương, chính sách về xây dựng nông thôn mới để cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân chủ động và tự giác tham gia thực hiện. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước được đầu tư xây dựng; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp với lợi thế của địa phương, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh thương mại dịch vụ theo hướng sản xuất hàng hóa.  Đến nay xã Tân Thịnh đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới; bộ mặt nông thôn của xã có nhiều khởi sắc. Xã đã thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước được đầu tư xây dựng; Kênh mương nội đồng được kiên cố hóa được 4,22km. 80% tổng số đường giao thông của xã được kiên cố hóa. Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng đạt 83%.Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 6,1%. Số hộ có đời sống khá trở lên chiếm tỷ lệ 37,5%; số hộ trung bình 54,68% thu nhập bình quân đầu người của năm 2019 đạt 36,82 triệu đồng; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 91%; Giáo dục y tế đạt chuẩn quốc gia.An ninh chính trị, trật an toàn xã hội luôn ổn định; Quốc phòng - an ninh được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Tại hội nghị, thành phố Yên Bái đã trình bày báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Tân Thịnh. Các ngành thành viên đã thảo luận đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã và thống nhất xã Tân Thịnh đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, đủ điều kiện trình UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh đề nghị UBND thành phố Yên Bái và UBND xã Tân Thịnh tiếp thu ý kiến phát biểu của các ngành thành viên, cùng với cơ quan thường trực nhanh chóng hoàn thiện lại hồ sơ để trình UBND tỉnh công nhận xã Tân Thịnh đạt chuẩn nông thôn mới.  Xã Tân Thịnh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được khai thác tiềm năng lợi thế so sánh đẩy nhanh nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới ; củng cố quốc phòng- an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, quan tâm chăm lo đời sống của người dân. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, quyết tâm xây dựng xã giàu đẹp, văn minh, sớm đưa Tân Thịnh lên phường theo lộ trình đã đề ra.

                          

 

Tin, ảnh: Việt Hà - Đào Hạnh