► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới xã Văn Tiến

Ngày xuất bản: 04/05/2019 8:40:00 CH

 Chiều 3/5/2019, Hội đồng Thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới tại xã Văn Tiến. Dự Hội nghị về phía tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh; các đồng chí thành viên Hội đồng thẩm định tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh. Về phía thành phố có đồng chí Đỗ Đức Minh - Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Hoàng Quốc Cường - Phó chủ tịch UBND thành phố cùng các thành viên BCĐ xây dựng nông thôn mới thành phố.

 

Hội nghị Thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới xã Văn Tiến

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua, xã Văn Tiến đã huy động gần 85 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Trong đó, tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn như: điện, đường, trường, trạm... Đến nay cơ sở hạ tầng nông thôn trên địa bàn xã Văn Tiến đã từng bước hoàn thiện, kinh tế - văn hóa - xã hội có bước phát triển, an ninh trật tự được giữ vững. Nhằm nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn, xã đã tranh thủ các nguồn vốn đầu tư của nhà nước đầu tư cho phát triển kinh tế; Tạo điều kiện để các hộ nghèo, cận nghèo, hộ chính sách được tiếp cận vay các nguồn vốn ưu đãi phát triển kinh tế. Do đó, thu nhập của người dân ngày một tăng, số hộ có đời sống khá trở lên chiếm tỷ lệ 35%; số hộ trung bình chiếm trên 59%; Năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo ở xã còn 5,79% (theo chuẩn hộ nghèo đa chiều). Thu nhập bình quân đầu người từ 23 triệu đồng năm 2016  tăng lên 38,53 triệu đồng năm 2019. Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng dần 88%, trên địa bàn xã không còn nhà tạm, nhà dột nát; 100% số hộ dân sử dụng điện thường xuyên đảm bảo an toàn theo quy chuẩn của ngành điện; tỷ lệ người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,6%; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên của xã đạt gần 98%; tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo của xã đạt trên 42%....

Sau khi nghe báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới của xã Văn Tiến và báo cáo của UBND thành phố Yên Bái về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Văn Tiến, các thành viên Hội đồng thẩm định của tỉnh đánh giá cao việc triển khai, xây dựng nông thôn mới ở xã Văn Tiến. Trong quá trình thực hiện đảm bảo dân chủ, công khai và huy động được sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và người dân. Đồng thời, các đại biểu cũng đánh giá xã Văn Tiến đã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới và thống nhất đề nghị UBND tỉnh công nhận xã Văn Tiến đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian tới.

Thay mặt Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Yên Bái và xã Văn Tiến tiếp thu ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng thẩm định để bổ sung, hoàn thiện báo cáo, hồ sơ để trình UBND tỉnh xem xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị, trong thời gian tới xã Văn Tiến cần tiếp tục duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục huy động các nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng; làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, ưu tiên thực  hiện các giải pháp công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng vật nuôi, sớm hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn chất lượng cao. Hướng  dẫn và giúp đỡ các hộ nông dân hình thành các tổ hợp tác xã kiểu mới; thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển giáo dục, y tế, văn hóa xã hội; đảm bảo giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 

Tin, ảnh: Minh Chín - Thanh Nghị