► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái

Ngày xuất bản: 04/05/2019 8:34:00 CH

 Sáng ngày 3/5/2019, Hội đồng Thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh làm trưởng đoàn đã tổ chức Thẩm định kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái. Cùng đi có các đồng chí thành viên Hội đồng thẩm định tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo và thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thành phố Yên Bái.

 

Quang cảnh hội nghị

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chính quyền và nhân dân xã Giới Phiên đã tuyên truyền, phổ biến và quán triệt sâu rộng các chủ trương, chính sách về xây dựng nông thôn mới để cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân chủ động và tự giác tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới. Sau gần 3 năm thực hiện, xã đã huy động trên 40 tỷ đồng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội. Đến nay, xã Giới Phiên đã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 100% tuyến đường xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm; đường trục thôn và đường liên thôn được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm đạt 86,7%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 ước đạt 36,45 triệu đồng/người/năm; đời sống nhân dân đã được từng bước nâng cao rõ nét, số hộ có đời sống khá và giàu ngày càng tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,3%,  hộ cận nghèo còn 4%; xã không có hộ gia đình ở nhà dột nát, toàn xã có gần 92% số hộ có nhà đạt chuẩn theo tiêu chuẩn của bộ xây dựng; số hộ gia đình trong xã được sử dụng nước hợp vệ sinh, được dùng điện và số hộ có phương tiện nghe nhìn đều đạt tỷ lệ 100%; 98% hộ có phương tiện xe máy...Văn hóa - xã hội - môi trường được quan tâm, chú trọng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã phát biểu tham gia ý kiến đánh giá, làm rõ về kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Giới Phiên. Đề nghị xã cần làm rõ các mục tiêu, giải pháp nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới. Đồng thời, cơ bản nhất trí với báo cáo kết quả thẩm tra đề nghị xét công nhận xây dựng nông thôn mới của thành phố Yên Bái; nhất trí xã Giới Phiên đủ điều kiện để trình UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh yêu cầu UBND thành phố Yên Bái và xã Giới Phiên nghiêm túc tiếp thu ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng thẩm định, khẩn trương chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện lại báo cáo, hồ sơ đảm bảo đúng quy định để trình UBND tỉnh xem xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian tới.

 

Tin, ảnh:  Minh Chín - Thanh Nghị