► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Tập trung chỉ đạo tổ chức Đại hội chi, đảng bộ cơ sở

Ngày xuất bản: 18/03/2020 10:54:00 SA

 Thực hiện Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy Yên Bái chọn Đảng bộ Cơ quan chính quyền thành phố và Đảng bộ phường Yên Ninh tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 trong tháng 3/2020. Thành công của đại hội điểm 2 đơn vị giúp Ban Thường vụ Thành uỷ rút ra những kinh nghiệm để chỉ đạo đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ.

 

Bỏ phiếu bấu cử Đại hội lần thứ IX Đảng bộ phường Yên Ninh nhiệm kỳ 2020-2025

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thống nhất của Ban Thường vụ Thành ủy Yên Bái và sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ Cơ quan chính quyền thành phố và Đảng bộ phường Yên Ninh, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội điểm của 2 đơn vị đã thành công tốt đẹp. Báo cáo chính trị của 2 đơn vị tổ chức đại hội điểm trong đó đại hội Đảng bộ phường Yên Ninh lần thứ IX diễn ra từ ngày 8 đến 9/3/2020, Đại hội Đảng bộ cơ quan chính quyền thành phố diễn ra từ ngày 13 đến 14/3/2020 đảm bảo kết cấu bố cục theo hướng dẫn của cấp trên, có tính chiến đấu cao, tập trung được trí tuệ của cán bộ, đảng viên, tiếp thu được định hướng lớn của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành uỷ trong quá trình chuẩn bị dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra nguyên nhân, hạn chế tồn tại và bài học kinh nghiệm, Đảng bộ phường Yên Ninh lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công với mục tiêu: nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng phường Yên Ninh phát triển toàn diện, Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ IX với 19 chỉ tiêu. Bà Trần Thị Hảo - Tổ 11, phường Yên Ninh nói: “Trong nhiệm kỳ qua, các đồng chí trong cấp ủy đã phát huy hết khả năng, tinh thần trách nhiệm gương mẫu đi đầu để đưa phong trào của tổ dân phố đi lên. Mong rằng sau khi được bầu vào cấp ủy khóa mới, các đồng chí tiếp tục là những tấm gương sáng đóng góp tích cực cho phong trào, hoạt động chung của địa phương ngày càng phát triển”.

Điều ghi nhận qua 2 đơn vị tổ chức đại hội Đảng bộ điểm, về công tác chuẩn bị nhân sự, Đảng bộ Cơ quan chính quyền thành phố và Đảng bộ phường Yên Ninh đều chuẩn bị công tác nhân sự đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng quy trình. Cả 2 đơn vị đều chuẩn bị nhân sự cấp uỷ khoá mới có số dư theo quy định để đề cử với đại hội bầu đủ số lượng theo quy định Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị. Trong quá trình tổ chức đại hội, việc thảo luận, thông qua các dự thảo văn kiện được thực hiện nghiêm túc. Việc bầu cử cấp uỷ khoá mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX đảm bảo quy trình, nguyên tắc, thủ tục, theo quy chế bầu cử trong Đảng. Đại hội Đảng bộ 2 đơn vị đều biểu quyết nhất trí với dự kiến số lượng, cơ cấu ban chấp hành khoá mới và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX do cấp uỷ khoá cũ chuẩn bị. Việc in phiếu, phát phiếu, kiểm phiếu đảm bảo chính xác, đúng nguyên tắc, thủ tục, quy định và khoa học. Tại đại hội đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm chức danh Bí thư đảng uỷ theo quy định. Sau đại hội điểm của các đơn vị, Ban Thường vụ Thành ủy Yên Bái tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội điểm cấp cơ sở, tiếp tục chỉ đạo các chi, đảng bộ lần lượt tổ chức đại hội. Theo kế hoạch sẽ hoàn thành xong trong tháng 4/2020.

 

Bỏ phiếu bấu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Cấp ủy Chính quyền thành phố nhiệm kỳ 2020-2025

Đối với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố, Tiểu ban Văn kiện đã phân công các thành viên tiểu ban, tổ biên tập thu thập số liệu thống kê xây dựng các dự thảo báo cáo chính trị. Đã tổ chức hội nghị xin ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với các đại biểu nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy, Thành ủy, Thị ủy cùng các đồng chí lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; Lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh. Tổ chức lấy ý kiến đóng góp của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp và tôn giáo. Hội nghị đạt kết quả cao cả về số đại biểu và nội dung đóng góp. Đồng thời đã gửi các dự thảo cho các đảng bộ, chi bộ trực thuộc để thảo luận đóng góp ý kiến. Xây dựng kế hoạch thực hiện đóng góp văn kiện Đại hội XIII của Đảng cho tất cả các chi bộ trực thuộc cơ sở và các đảng bộ, chi bộ cơ sở. Về công tác nhân sự: Thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2015-2020 và quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt, tiểu ban nhân sự đại hội đã tham mưu Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thực hiện đầy đủ các bước quy trình xây dựng phương án số lượng, cơ cấu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Đối với kế hoạch bảo vệ Đại hội trước, trong và sau khi diễn ra đại hội tập trung chỉ đạo giải quyết và xử lý dứt điểm những hạn chế, những vụ việc còn tồn đọng, có kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự nhất là những mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, địa điểm tổ chức đại hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đảm bảo an toàn tuyệt đối phòng chống cháy nổ, tăng cường công tác tuần tra canh gác, phòng chống trộm cắp và các hành vi hủy hoại tài sản, phương tiện.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 ở Đảng bộ thành phố Yên Bái đang được triển khai đúng quy trình. Trong kế hoạch phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thành phố đạt tỷ lệ cấp ủy viên là nữ từ 15% trở lên; tỷ lệ cán bộ trẻ dưới 40 tuổi đạt từ 10% trở lên. Thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 có 100% Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã, phường của thành phố không phải là người địa phương. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội trên các phương tiện, tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025./.

 

Kim Thúy - Thanh Nghị (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)