► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Tập huấn thông tin, tuyên truyền dân tộc, tôn giáo năm 2019

Ngày xuất bản: 04/11/2019 5:15:00 CH

 Sáng 04/11/2019, Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái tổ chức lớp Tập huấn thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo cho gần 50 học viên là cán bộ, lãnh đạo các huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Tới dự và chỉ đạo lớp tập huấn có đồng chí: Nguyễn Quốc Hưng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Yên Bái.

 

Lớp tập huấn nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo năm 2019

Với mục đích trang bị cho cán bộ, lãnh đạo các huyện, thị, thành phố cập nhật các thông tin, nội dung của Đảng, Nhà nước ta đối với công tác dân tộc, tôn giáo nhất là trong giai đoạn mạng xã hội ngày càng phát triển, để giúp các học viên nắm bắt cũng như thực hiện tốt nhiệm vụ truyền tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nội dung lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương tới người dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số về dân tộc, tôn giáo được kịp thời.

Tại lớp tập huấn nghiệp vụ thông tin cơ sở, các học viên sẽ được các giảng viên truyền đạt 03 chuyên đề, gồm: Giới thiệu một số nội dung cơ bản về pháp luật tín ngưỡng tôn giáo: Một số biểu hiện của hiện tượng tôn giáo mới cực đoan; Tình hình công tác dân tộc ở Việt Nam và trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Tổng quan về hoạt động báo chí toàn quốc và tỉnh Yên Bái….

Thông qua lớp học nhằm giúp các học viên tích lũy thêm kiến thức, kinh nghiệm trong công tác thông tin tuyên truyển về chính sách dân tộc, tôn giáo nhất là trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, cũng là dịp để các học viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng, dân tộc.

                           

 Đào Hạnh - Trung tâm TT&VH thành phố