► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Tập huấn kiến thức kỹ năng sử dụng các phần mềm chuẩn bị cho Bộ phận Phục vụ hành chính công đi vào hoạt động

Ngày xuất bản: 17/03/2019 10:58:00 SA

 Sáng ngày 15/3/2019, thành phố đã tổ chức tập huấn kiến thức thực hành ứng dụng phần mềm chuẩn bị cho bộ phận hành chính công của thành phố đi vào hoạt động theo hệ thống Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh.

 

Quang cảnh hội nghị tập huấn

Tham gia hội nghị tập huấn có lãnh đạo các phòng ban, đơn vị có liên quan cần giải quyết các thủ tục hành chính, lãnh đạo và các cán bộ chuyên môn của 17 xã, phường. Trong thời gian tập huấn các học viên đã được chuyên viên của đơn vị VNPT Yên Bái hướng dẫn về Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa tỉnh Yên Bái. Đặc biệt hướng dẫn các thao tác cơ bản  đăng nhập hệ thống; các chức năng chính trong việc tiếp nhận và và xử lý các hồ sơ, luân chuyển qua các bộ phận đến trả kết quả cho công dân…Ngoài được hướng dẫn các thao tác cơ bản sử dụng hệ thống, tại Hội nghị các học viên còn được trực tiếp trao đổi những khó khăn vưỡng mắc trong quá trình thực hành, thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, trả hồ sơ cho công dân. Thông qua, Hội nghị tập huấn nhằm giúp cho lãnh đạo, cán bộ nhân viên các cơ quan chuyên môn tham gia trực tiếp tại Bộ phận hành chính công thành phố và các xã, phường nắm vững kiến thức và các kỹ năng thao tác đăng nhập vào hệ thống Trung tâm dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa tỉnh Yên Bái. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu, xử lý các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực ngành, đơn vị mình phụ trách, góp phần hướng đến nền hành chính công văn minh, hiện đại. Trước đó, ngày 14/3, đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện thành lập Bộ phận hành chính công cấp huyện, xã của thành phố Yên Bái. Đối với thành phố Yên Bái, chủ đầu tư đã hoàn thiện sửa chữa theo thiết kết trụ sở của Bộ phận Phục vụ hành chính công thành phố hiện đang hoàn thiện việc lắp đặt nội thất, trang thiết bị, đường truyền internet…Tại Bộ phận Phục vụ hành chính công của thành phố Yên Bái có 5 biên chế chuyên trách, 16 cán bộ không chuyên trách. Ngoài ra, UBND thành phố Yên Bái cũng bố trí thêm công chức của cơ quan Kiểm tra - Thanh tra phối hợp với công chức chuyên trách của bộ phận tiến hành giám sát việc giải quyết các TTHC của công chức làm việc tại bộ phận và của các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác, kịp thời giải quyết các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân; tổ chức triển khai, tập huấn, hướng dẫn sử dụng Cộng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh cho lãnh đạo, cán bộ, công chức các phòng, ban đơn vị, xã phường tại thành phố Yên Bái.

 

Lãnh đạo tỉnh, thành phố kiểm tra công tác chuẩn bị đưa vào hoạt động bộ phận hành chính công thành phố Yên Bái

Bộ phận phục vụ hành chính công của các xã, phường tại 17 xã, phường của thành phố Yên Bái được đặt tại tầng 1 trụ sở các xã, đảm bảo diện tích theo quy định. Đồng thời, ban hành quyết định phê duyệt cán bộ ra làm việc tại bộ phận hành chính công cấp xã. Sau khi kiểm tra tại thành phố Yên Bái, đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái các địa phương tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về Bộ phận Phục vụ hành chính công để người dân biết và thực hiện việc gửi, nhận kết quả thủ tục hành chính. Thành phố tích cực phối hợp với các đơn vị hoàn thành việc lắp đặt hệ thống các trang thiết bị tại bộ phận một cửa của 17 xã, phường. Qua đó, phấn đấu sớm hoàn thành các điều kiện cần thiết để chính thức đưa Bộ phận Phục vụ hành chính công thành phố Yên Bái đi vào hoạt động từ ngày 1/4/2019.

 

Tin, ảnh: Lê Hương - Thanh Nghị