► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Tập huấn hướng dẫn thực hiện các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế của tỉnh và thành phố

Ngày xuất bản: 06/03/2019 3:34:00 CH

 Trong thời gian 1/2 ngày, ngày 05/3/2019, phòng Kinh tế thành phố Yên Bái phối hợp với UBND xã Phúc Lộc đã tổ chức hội nghị tuyên truyền “Tập huấn hướng dẫn thực hiện các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế của Tỉnh và thành phố năm 2019” cho 50 hộ nông dân trên địa bàn xã.

 

Tập huấn hướng dẫn thực hiện các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế của tỉnh và thành phố

Chủ trì Hội nghị có Bà Trần Thị Nguyệt - Phó Trưởng phòng Kinh tế thành phố. Dự hội nghị còn có lãnh đạo UBND xã Phúc Lộc, trưởng các ngành ở địa phương, bên cạnh đó còn có cán bộ trung tâm dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp thành phố cùng 50 hộ dân trên địa bàn xã tham gia phát triển kinh tế tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe trực tiếp Bà Trần Thị Nguyệt phó phòng kinh tế thành phố tuyên truyền phổ biến các nội dung của Quyết định số 197/QĐ-UBND ngày 24/01/2019, hướng dẫn số 74/HD-UBND ngày 12/4/2017,  công văn số 247/UBND-KT ngày 21/3/2018 của UBND thành phố Yên Bái về thực hiện chính sách hỗ trợ thực hiện Đề án sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị thành phố Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025. Hướng dẫn chi tiết về điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện ưu đãi, hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp theo quy định. Qua đó, tạo điều kiện để các chủ trang trại nắm vững và tiếp cận được các chính sách ưu đãi của tỉnh, thành phố vận dụng các nguồn hỗ trợ về vốn, giống, khoa học công nghệ, cơ sở hạ tầng trong phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nông thôn ngành nghề, làng nghề miến đao, sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản để đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, phát triển kinh tế.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Lộc ông Nguyễn Huy Quảng nhấn mạnh trong thời gian qua, tình hình phát triển kinh tế-xã hội của xã Phúc Lộc có những chuyển biến tích cực với những thành quả đạt được rất quan trọng. Kết quả này có sự đóng góp quan trọng của ngành nông nghiệp với chủ thể là người nông dân. Đồng chí khẳng định và cám ơn sự quan tâm đến nông nghiệp, nông thôn và nông dân của Tỉnh và Thành phố Yên Bái nên đã ban hành và triển khai nhiều cơ chế, chính sách đầu tư, hỗ trợ, khuyến khích cho nông dân phát triển sản xuất ngành nghề, chăn nuôi, trồng trọt theo hướng hàng hóa quy mô tập trung, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất đã đem lại hiệu quả kinh tế tích cực cho nhiều hộ nông dân thoát nghèo vươn lên làm giàu. Qua đó góp phần đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới.

 

 Tin, ảnh: Đỗ Lý -  Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp thành phố Yên Bái