► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Tập huấn công tác quản lý văn hóa - thông tin và phát triển du lịch cho cán bộ cơ sở

Ngày xuất bản: 12/10/2020 2:56:00 CH

 Ngày 12/10/2020, thành phố Yên Bái đã tổ chức lớp tập huấn công tác quản lý văn hóa - thông tin và phát triển du lịch cho cán bộ cơ sở.

 

Toàn cảnh hội nghị tập huấn công tác quản lý VH, TT&DL thành phố năm 2020

Tham dự lớp tập huấn có gần 90 học viên là phó Chủ tịch UBND, cán bộ phụ trách VH-XH và tổ trưởng, trưởng thôn nhân dân các xã, phường trên địa bàn thành phố. Trong  thời gian 1 ngày, các học viên đã được chuyên viên phòng Quản lý văn hóa, Trung tâm quản lý di tích và phát triển du lịch thuộc Sở Văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh truyền đạt 3 chuyên đề. Bao gồm: Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa; Bổ sung kiến thức về phát triển du lịch trên địa bàn thành phố; Kỹ năng kiểm tra, phát hiện, tham mưu xử lý vi phạm hành chính về hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn thành phố. Tại lớp tập huấn, các giảng viên và học viên đã tích cực trao đổi, thảo luận đối với từng nội dung chuyên đề. Trong đó, tập trung vào những vấn đề chưa rõ hoặc đang vướng mắc, phát sinh tại cơ sở, từ đó giúp học viên vận dụng vào thực tế tại địa phương, đơn vị đạt hiệu quả.

Thông qua lớp tập huấn này, các cán bộ hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch cơ sở sẽ nâng cao hơn nữa kỹ năng, nghiệp và hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch. Đồng thời, nắm chắc và triển khai có hiệu quả các quan điểm, chủ trương của Đảng và nhà nước về lĩnh vực hoạt động, nhất là các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến lĩnh vực quản lý trên địa bàn thành phố.

 

Minh Chín - Thanh Nghị (Trung tâm TT&VH thành phố Yên Bái)