► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Tạo đà từ “Dân vận khéo”

Ngày xuất bản: 20/11/2018 2:06:00 CH

 Ngày 19/4/2018, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái khóa XIX đã ban hành Nghị quyết số 26 ngày 19/4/2018  về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới và thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị giai đoạn 2018 -2020, định hướng đến năm 2025". Sau một thời gian triển khai thực hiện tại các xã, phường, địa phương, đơn vị đã xây dựng mô hình, điển hình "Dân vận khéo" về giải phóng mặt bằng; thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; xây dựng nông thôn mới phù hợp với phương pháp và cách làm sáng tạo để đạt được hiệu quả thiết thực, góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

 

Tập trung thi công các công trình trọng điểm

Trong những năm gần đây, xã Giới Phiên là một trong những địa bàn có nhiều công trình của tỉnh và thành phố triển khai thi công công phải thực hiện giải phóng mặt bằng. Như công trình cầu Tuần Quán, cầu Bách Lẫm, khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới, công trình nâng cấp mở rộng quốc lộ 32C, công trình nối quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Riêng công trình đường nối quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai. Thực hiện công trình này trên địa bàn xã ảnh hưởng đến 173 hộ gia đình phải giải phóng mặt bằng. Xã Giới Phiên đã phối hợp với Hội đồng giải phóng mặt bằng thành phố và chủ đầu tư thực hiện tốt công tác kiểm đếm. Đến nay đã kiểm đếm được 163 hộ, còn 10 hộ phải điều chỉnh bản đồ, xã cũng tiến hành niêm yết công khai 8 đợt, người dân đồng thuận cao với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Anh Nguyễn Ngọc Linh ở thôn 2 xã Giới Phiên cho biết: “ Gia đình tôi đã đầu tư rất nhiều tiền để đầu tư xây dựng mô hình phát triển kinh tế trồng cây ăn quả nhưng diện tích đất của gia đình nằm trong diện giải phóng mặt bằng xây dựng đường nối quốc lộ 32 C với cao tốc Nội Bài- Lào Cai. Gia đình tôi rất đồng thuận với chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước để làm công trình phát triển kinh tế - xã hội. Gia đình chúng tôi sẵn sàng sớm giao đất cho đơn vị thi công công trình đảm bảo đúng thời gian tiến độ.”

Xác định công tác giải phóng mặt bằng luôn là vấn đề khó khăn, cấp ủy, chính quyền từ thành phố tới cơ sở đã thành lập Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, đề ra nhiều giải pháp cụ thể, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó hết sức coi trọng công tác dân vận, phát huy vai trò của công tác dân vận chính quyền bằng việc xây dựng 13 mô hình "Dân vận khéo". Các tổ dân vận đã tập trung tuyên truyền cho nhân dân trong vùng dự án nắm bắt đầy đủ chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch các quy trình, thủ tục, chế độ chính sách bồi thường, hỗ trợ cho người dân với phương châm: "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". Tổ chức gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, xem xét giải quyết những kiến nghị của người dân liên quan đến chế độ, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của pháp luật. Nhờ làm tốt công tác tuyền truyền vận động, giải thích, thực hiện đúng, đủ các chế độ chính sách bồi thường, hỗ trợ cho người dân, những năm qua công tác giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố cơ bản nhận được sự đồng thuận của nhân dân và đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công.

Đối với xây dựng nông thôn mới đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới" như MTTQ với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh"; phong trào "5 không 3 sạch", "Phụ nữ chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường" của Hội phụ nữ; v.v... Bằng nhiều giải pháp thiết thực trong công tác tuyên truyền, vận động về mục tiêu, ý nghĩa của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nên đã tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực trong nhân dân. Đặc biệt là đối với các xã đang trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.  Ông Nguyễn Đình Hà, Bí thư chi bộ thôn Văn Phú, xã Văn Phú cho biết: “ Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Chi bộ thôn đã chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể cùng vào cuộc tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy nội lực phát triển kinh tế. Hiến công, hiến của xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng làm cho đời sống nhân dân ngày một đi lên, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Nhờ vậy, đến nay xã Văn Phú chúng tôi đã đạt được 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.” Tính đến nay thành phố đã có 3 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí. 5 xã gồm Giới Phiên, Phúc Lộc, Văn Tiến, Văn Phú và Tân Thịnh đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới.

Trên cơ sở nội dung Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 26/10/2011 của BCH Đảng bộ thành phố (khóa XVIII) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc xây dựng, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Yên Bái, giai đoạn 2011-2015 và đến năm 2020", công tác dân vận thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị được triển khai sâu rộng và có sức lan tỏa mạnh mẽ thông qua việc xây dựng 112 mô hình điểm và 366 tổ nhân đân tự quả về an ninh trật tự, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội đã có sự thay đổi căn bản phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc và các quy định của Nhà nước. Tình trạng lấn chiến vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán; việc dừng đỗ phương tiện giao thông không đúng quy định đã giảm; ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện quy tắc, chuẩn mực trong ứng xử, giao tiếp đã được nâng lên, góp phần quan trọng tạo nên diện mạo mới cho thành phố khang trang, văn minh, hiện đại.

Có thể khẳng định, Nghị quyết số 26 của BCH Đảng bộ thành phố Yên bái về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới và thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị giai đoạn 2018 -2020, định hướng đến năm 2025”  được triển khai thực hiện trong thời gian ngắn nhưng đã tạo được sự lan tỏa và đi vào cuộc sống. Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới thành phố Yên Bái tiếp tục nâng cao hiệu quả 218 mô hình "Dân vận khéo" trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, chú trọng nhân rộng tạo sự lan tỏa các mô hình tiêu biểu trong công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên tuyền, vận động gắn với thực hiện đồng bộ các giải pháp, huy động tối đa các nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi để người dân thể hiện rõ vai trò là chủ thể; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua xây dựng các mô hình, điển hình trong xây dựng nông thôn mới, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị phấn đấu hoàn thành mục tiêu đưa thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại II trước năm 2020./.

 

 

Bài, ảnh: Việt Hà - Đức Minh