► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Tạo bước đột phát trong phát triển nông nghiệp

Ngày xuất bản: 14/07/2020 10:29:00 SA

 Sau 4 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, thành phố Yên Bái đã đạt được những kết quả ấn tượng. Trên địa bàn bước đầu đã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, có đầu tư ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi. Đồng thời tập trung xây dựng nhãn hiệu, phát huy thương hiệu sản phẩm, sản xuất theo chuỗi giá trị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho người dân nông thôn.

 

Ông Phạm Thế Cầu (bên phải) thôn Bình Sơn xã Văn Phú đang giới thiệu về mô hình trồng chanh tứ thời của gia đình.

Gia đình ông Nguyễn Quang Sáng là một trong các thành viên của HTX sản xuất rau an toàn thôn Cống Đá xã Âu Lâu. Gia đình ông Sáng và các thành viên trong HTX được hướng dẫn kỹ thuật từ khâu làm đất, trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế rau, ghi chép nhật ký theo dõi quy trình sản xuất. Đặc  biệt tuân thủ thời gian cách ly đối với từng loại thuốc để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm. Từ năm 2019, HTX sản xuất rau an toàn tham gia chuỗi giá trị, các thành viên được hỗ trợ về giống, phân bón, màng phủ đã tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất phát triển. Mùa nào thức ấy, gia đình trồng trên 3.000 m2 rau, củ,  quả cung cấp ra thị trường. Ông Sáng cho biết: Được tham gia chuỗi liên kết giá trị, chúng tôi được hướng dẫn, tư vấn áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, sản phẩm làm ra cho năng suất, chất lượng cao hơn trước,đưa ra thị trường được người tiêu dùng tin tưởng. Do đó thu nhập cao hơn so với trồng rau truyền thống trước kia.

Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, xã Văn Phú đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân phát triển sản phẩm nông nghiệp phù hợp với điều kiện, lợi thế của địa phương. Điển hình như mô hình trồng chanh tứ thời và nuôi ốc nhồi của gia đình ông Phạm Thế Cầu ở thôn Bình Sơn. Ông là người đầu tiên đưa cây chanh về Văn Phú trồng. Sau thời gian thử nghiệm, ông thấy cây chanh hợp với khí hậu, thổ nhưỡng, sai quả, mọng nước, mang lại giá trị kinh tế nên ông đã mở rộng diện tích trồng chanh với 2,5 ha. Hiện gia đình ông  tham gia vào chuỗi liên kết giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm chanh tứ thời. Trung bình mỗi năm gia đình ông Cầu thu hái 40 tấn chanh xuất ra thị trường. Không chỉ trồng chanh, ông Cầu còn học hỏi kinh nghiệm và tiến hành cải tạo 5 nghìn m2 ao để nuôi ốc nhồi. Từ trồng chanh và nuôi ốc nhồi, năm 2019 vừa qua gia đình ông thu được trên 1 tỷ đồng.

Không chỉ mô hình kinh tế của gia đình ông Cầu mà những năm gần đây trên địa bàn xã Văn Phú đã xuất hiện nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đòn bẩy cho những mô hình này chính là từ chính sách hỗ trợ của tỉnh, thành phố cũng như từ chương trình xây dựng nông thôn mới. Việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn đã thực sự đạt hiệu quả, người dân đã chuyển đổi sản xuất theo hướng hàng hóa với các sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế, từng bước hình thành sản xuất theo chuỗi giá trị và các vùng chuyên canh tập trung.  Bước đầu đã đã quảng bá, giới thiệu tạo dựng thương hiệu cho các sản phẩm, liên kết tiêu thụ sản phẩm, đem lại nguồn thu nhập cao cho nhiều hộ dân. Tính đến năm 2020, giá trị thu hoạch trên 01 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản của xã đạt 140,5 triệu đồng. Ông Lê Sỹ Dần - Phó chủ tịch UBND xã Văn Phú cho biết: Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp xây dựng nông thôn mới  nhằm nâng cao đời sống của người dân, xã Văn Phú tập trung thế mạnh vào các sản phẩm như cây ăn quả có múi, đặc biệt là chuỗi liên kết đối với sản phẩm rau an toàn, chanh tứ thời. Thí điểm nhân rộng mô hình nuôi ốc nhồi đen với mục đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân. Đến nay thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 40 triệu đồng/người/năm. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh mục tiêu phát triển kinh tế, trọng tâm là kinh tế hộ gia đình và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, nâng cao thu nhập người dân góp phần để xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong giai đoạn 2020-2025.

Thực hiện kế hoạch Tái cơ cấu ngành nông nghiệp thành phố Yên Bái giai đoạn 2015-2020 với  xây dựng nông thôn mới, việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp có bước chuyển dịch tích cực, đúng hướng, chú trọng chuyển đổi sang cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng và hiệu quả. Trong giai đoạn 2016-2020, đã thực hiện hỗ trợ 543 dự án sản xuất nông nghiệp với kinh phí hỗ trợ trên 7,8 tỷ đồng; triển khai thực hiện 5 dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, với kinh phí trên 8,1 tỷ đồng, góp phần hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị cây trồng, vật nuôi. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2020 ước đạt 540 tỷ đồng, gấp 1,35 lần so với năm 2015, đạt 100% mục tiêu Nghị quyết Đại hội, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 6,3%/năm. Đến nay trên địa bàn đã hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung theo hướng hàng hóa đem lại hiệu quả kinh tế cao như: Vùng cây ăn quả có múi xã Văn Phú 15 ha; vùng chăn nuôi tập trung tại Tuy Lộc, Tân Thịnh, Âu Lâu; vùng trồng rau an toàn tại xã Tuy Lộc, Âu Lâu, Văn Phú. Thành phố đã quan tâm xây dựng nhãn hiệu hàng hóa cho các sản phẩm chủ lực gắn với triển khai các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị. Năm 2019, 8/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 05 xã so với mục tiêu Đại hội, năm 2020, thành phố hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Việc thực hiện thành công chương trình nông thôn mới góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Thu nhập bình quân của người dân nông thôn năm 2020 ước đạt 42,9 triệu đồng/năm, cao gấp 1,7 lần so với đầu nhiệm kỳ.

Có thể khẳng định, từ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp ở thành phố Yên Bái đã được triển khai và thực hiện  hiệu quả. Tạo sự chuyển biến liên kết theo chuỗi giá trị, từng bước hình thành được các vùng sản xuất hàng hoá, mang lại hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho người dân nông thôn. Đây chính là điều kiện để thành phố hướng đến nền nông nghiệp hàng hóa  chất lượng cao, tạo đầu ra bền vững cho sản phẩm gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới.

 

Việt Hà - Đào Hạnh (Trung tâm TT-VH thành phố)