► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Tăng cường việc quản lý và nâng cao nhận thức trong việc sử dụng phân bón cho các hộ sản xuất trong vùng rau an toàn tại xã Tuy Lộc

Ngày xuất bản: 20/01/2018 4:59:00 CH

  

 

Cán bộ khuyến nông hướng dẫn sử dụng phân bón trong sản xuất rau an toàn

Song song với việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả thì sử dụng phân bón nhất là các loại phân bón hóa học cũng cần được quản lý chặt chẽ. Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm rau an toàn và nâng cao nhận thức của người sản xuất, ngày 19 tháng 01 năm 2018, tại hội trường thôn Minh Long - xã Tuy Lộc, Trạm Khuyến nông thành phố đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Tuy Lộc mở lớp tập huấn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc bón phân cân đối, đúng liều lượng, đúng thời điểm và đúng phương pháp bón cũng như nhận thức rõ tác hại của việc bón phân quá liều lượng gây tồn dư nitơrát ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng cho các hộ sản xuất trong vùng rau an toàn.

Đồng thời quản lý quy trình sản xuất rau an toàn thông qua việc đôn đốc các hộ  ghi chép sổ nhật ký đầy đủ, cập nhật thông tin kịp thời và vật tư nông nghiệp sử dụng để sản xuất phải có hóa đơn mua hàng chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tham dự lớp tập huấn có đông đủ các thành viên của tổ hợp tác cũng như các đồng chí lãnh đạo thôn, đây là một trong những hoạt động thường xuyên nhằm bồi dưỡng - trao đổi - lấy ý kiến của các hộ sản xuất để giải quyết kịp thời những yêu cầu vướng mắc trong quá trình sản xuất.

 

Trần Thanh - KNVCS xã Tuy Lộc