► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Sơ kết thực hiện cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” giai đoạn 2015-2019

Ngày xuất bản: 06/10/2019 7:45:00 SA

 Ban CHQS thành phố Yên Bái vừa tổ chức sơ kết sơ kết thực hiện cuộc vận động 50 về “Quản lý, khai thác Vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” giai đoạn 2015-2019 và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025.

 

Khen thưởng các cá nhân tiêu biểu

Ngay khi có Chỉ thị, hướng dẫn của ngành chuyên môn thực hiện cuộc vận động 50 về “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” giai đoạn 2015-2019, Ban CHQS thành phố đã tổ chức quán triệt triển khai đến 100% cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố. Đến nay, cuộc vận động đã đi vào nền nếp, thực hiện có hiệu quả trên cả 4 mục tiêu của cuộc vận động. Trong đó, thực hiện quản lý vũ khí trang bị kỹ thuật, đơn vị đã duy trì quản lý tốt trên cả 3 mặt. Thực hiện tiếp nhận 0,58 tấn vũ khí, đạn dược;  cấp phát cho huấn luyện, diễn tập 0,44 tấn đạn được, vật tư; Thu hồi vũ khí, đạn vật liệu nổ trôi nổi 4 khẩu súng và một số đạn cấp 5; Thanh xử lý 05 quả bom, mìn các loại còn sót lại sau chiến tranh. Công tác khai thác, sử dụng vũ khí trang thiết bị kỹ thuật đúng đúng tính chất yêu cầu nhiệm vụ; tuân thủ nghiêm quy trình, thực hiện đúng Điều lệ, sử dụng luôn gắn với công tác quản lý, giữ gìn, bảo quản, tăng hạn sử dụng... Bảo quản thường xuyên vũ khí, đạn, xe ô tô, xuồng máy hiện có đạt 100% kế hoạch. Tăng cường các biện pháp kiểm tra an toàn hệ thống kho tàng, an toàn vũ khí thiết bị trong huấn luyện diễn tập và tổ chức kiểm tra bắn đạn thật. Tổ chức kiểm kê, kiểm định kỹ thuật cho các loại vũ khí theo đúng quy định.Thực hiện nghiêm các quy định về kiểm tra an toàn đối với phương tiện và người sử dụng phương tiện, quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người điều khiển xe mô tô khi tham gia giao thông. Tăng cường giáo dục ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hành tiết kiệm trong thực hiện các nhiệm vụ. Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ KHCN vào thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên qua quá trình triển khai thực hiện cuộc vận động 50 cho thấy công tác bảo quản vũ khí ở một số đơn vị dân quân còn chưa thường xuyên. Việc đăng ký sổ sách có thời điểm còn chưa kịp thời, còn sai sót, tẩy xoá. Công tác tiết kiệm còn chưa thực sự hiệu quả.

Trên cơ sở những kết quả và tồn tại hạn chế trong thực hiện cuộc vận động 50 về “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” giai đoạn 2015-2019, trong giai đoạn 2020-2025, Ban CHQS thành phố sẽ tiếp tục duy trì nghiêm chế độ quy định của ngành kỹ thuật. Phát huy tính tự lực, tự cường nêu cao tinh thần trách nhiệm khắc phục mọi khó khăn phấn đấu hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch. Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động 50 gắn với các phong trào thi đua của đơn vị, thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm nhằm đề ra các biện pháp thực hiện cuộc vận động đạt hiệu quả. Nhân dịp này, Ban CHQS thành phố đã khen thưởng cho 4 cá nhân có thành tích trong thực hiện cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” giai đoạn 2015-2019.

                          

Minh Chín - Thanh Nghị (Trung tâm TT&VH thành phố)