► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân (Giai đoạn 2009-2019)

Ngày xuất bản: 04/09/2019 7:04:00 CH

 Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân (Giai đoạn 2009 -2019) và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

 

Đồng chí Đỗ Đức Minh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố trao Giấy khen cho các tập thể xuất sắc

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố trao Giấy khen cho các cá nhân xuất sắc

Trong 10 năm qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện, có hiệu quả các chỉ thị, Nghị quyết của TW và của Đảng bộ tỉnh về xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Phát huy tốt vai trò tham mưu của Quân sự, Công an, và các ban ngành đoàn thể thành phố trong xây dựng tiềm lực khu vực phòng thủ. Hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT-XH, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thế trận  quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng được củng cố vững chắc; Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương được nâng lên, thực sự là lực lượng chính trị tin cậy của cấp uỷ, chính quyền địa phương. Trong 10 năm, thành phố đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP- AN cho gần 8 nghìn lượt người; tiến hành 3 cuộc diễn tập KVPT cấp thành phố, 1 cuộc diến tập Ứng phó lụt bão- tìm kiếm cứu nạn, 62 cuộc diễn tập chiến đấu trị an, nay là cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ và ƯPLB-TKCN cấp xã, phường. Chú trọng xây dựng lực lượng dự bị động viên theo đúng pháp lệnh, xây dựng lực lượng DQTV theo hướng vững mạnh, rộng khắp. Kết hợp KT-XH với QP, QP với KT-XH, lấy công nghiệp, dịch vụ làm khâu đột phá trong phát triển kinh tế. Trong 10 năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế thành  phố bình quân đạt trên 14%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật cho nền quốc phòng toàn dân được chú trọng, đã thực hiện lập Quy hoạch xây dựng thế trận quân sự trong KVPT; khảo sát lập sơ đồ quản lý, cải tạo các công trình ngầm, các công trình và đất quốc phòng trên địa bàn...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổinhững kinh nghiệm hay, cách làm tốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Đồng thời cũng đề xuất những kiến nghị, giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân thành phố trong thời gian tới. Trong đó, tiếp tục tập trung chỉ đạo xây dựng, củng cố hệ thống chính trị các cấp, xây dựng chính quyền vững mạnh, phát huy sức mạnh khối ĐĐK toàn dân. Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Theo đó, thành phố sẽ tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, các LLVT và nhân dân về đường lối, chủ trương của đảng về QP- AN. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, Nghị quyết của TW và của Đảng bộ tỉnh về xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về QP-AN và các dự án phát triển KT-XH phải bảo đảm yêu cầu cho QP. Tiếp tục  nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phối hợp của LLVT thành phố trong lĩnh vực QP-AN...

Nhân dịp này, UBND thành phố đã tặng giấy khen cho 12 tập thể và 22 cá nhân  có nhiều thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, (giai đoạn 2009-2019).

 

Minh Chín - Thanh Nghị (Trung tâm TT&VH thành phố)