► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Phường Yên Ninh sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

Ngày xuất bản: 17/05/2018 8:38:00 SA

    Đảng uỷ phường Yên Ninh vừa tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

Trao Giấy khen cho các mô hình, tập thể tiêu biểu

   Ngay sau khi có Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng uỷ phường Yên Ninh đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai đến 100% cán bộ chủ chốt, cán bộ, công chức chưa phải là đảng viên và tới 95,5% đảng viên khu dân cư, trên 97% đoàn viên, hội viên ở cơ sở. Việc triển khai được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo kế hoạch đề ra. Đảng ủy đã chủ động ban hành kế hoạch, hướng dẫn cụ thể nội dung thực hiện học tập và làm theo gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các khu dân cư, cơ quan, đơn vị. Đã xác định rõ khâu đột phá, nội dung trọng tâm, trọng điểm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong toàn khoá là “Xây dựng, tổ chức thực hiện; kiểm điểm, đánh giá nghiêm túc kết quả thực hiện các quy định, quy chế làm việc của tập thể, kế hoạch học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng uỷ và mỗi cá nhân cán bộ, đảng viên, đặc biệt là vai trò gương mẫu đi đầu của bí thư, thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Đồng thời, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Việc xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng uỷ quan tâm chỉ đạo; đã có 6 chi bộ, 5 tổ chức đoàn thể chính trị đăng ký xây dựng 11 mô hình điểm. Thông qua đó đã giúp cán bộ, đảng viên nhận thức đúng mục đích, yêu cầu, nội dung cơ bản, ý nghĩa, sự cần thiết của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới; xác định đây là một nội dung trọng yếu, thường xuyên của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội.

   Tuy nhiên, qua quá trình triển khai thực hiện chỉ thị 05 trên địa bàn cũng cho thấy, một số ít đảng viên chưa nhận thức đầy đủ và sâu sắc về sự cần thiết, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo. Một số kế hoạch cá nhân còn chưa sát thực tế. Tinh thần phục vụ nhân dân của một số cán bộ, công chức có việc chưa tốt. Một số tổ chức, chi bộ còn lúng túng trong triển khai thực hiện mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo. Công tác tuyên truyền Chỉ thị, Nghị quyết tới đoàn viên, hội viên và nhân dân của một số tổ chức đoàn thể, chi bộ khu dân cư chưa thường xuyên.

   Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi những cách làm hay, sáng tạo trong học tập làm theo, nhất là việc xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến cũng như biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị. Trên cơ sở đó, Đảng uỷ phưòng Yên Ninh đã đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, đó là: tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc và tuyên truyền sâu rộng, thưòng xuyên Chỉ thị số 05 gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XI, XII và các quy định của Đảng nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức trong cả hệ thống chính trị. Gắn việc học tập và làm theo với mọi hoạt động của các lĩnh vực trong đời sống xã hội. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch tập thể, kế hoạch cá nhân trong các năm tiếp theo, đề ra những biện pháp khắc phục; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tập thể, cá nhân trong năm 2018. Tập trung xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét. Nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình, gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo. Kịp thời phát hiện và nhân rộng điển hình tốt, cũng như tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và xử lý các sai phạm, định kỳ đánh giá kết quả thực hiện, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo.

   Nhân dịp này, Đảng uỷ phường Yên Ninh đã khen thưỏng cho 3 mô hình và 2 cá nhân điển hình tiên tiến; 4 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

Tin, ảnh: Minh Chín - Thanh Nghị