► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Phường Nguyễn Thái Học chi trả trợ cấp cho 382 đối tượng gặp khó khăn do Covid-19

Ngày xuất bản: 15/05/2020 2:11:00 CH

  

 

Cán bộ phường Nguyễn Thái Học trao tiền hỗ trợ cho người dân

Thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 phường Nguyễn Thái Học đã triển khai kịp thời việc chi trả tiền hỗ trợ, tiếp tục rà soát, lập danh sách các đối tượng được hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, đối với các nhóm đối tượng là người có công với cách mạng được hưởng trợ cấp hàng tháng, đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo, hộ cận nghèo, theo quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ toàn phường có 382 đối tượng, với tổng số tiền hỗ trợ 527.250.000 đồng. So với các phường, xã trên địa bàn thành phố, phường Nguyễn Thái Học có số đối tượng được hưởng đông nhất. Để đảm bảo việc chi trả kịp thời đến tay đối tượng thụ hưởng, ngay sau khi nhận được nguồn kinh phí hỗ trợ của thành phố, phường đã phân công cụ thể cho cán bộ phụ trách, thông báo cụ thể thời gian, địa điểm chi trả cho các đối tượng. Chia thành 3 nhóm để chi trả kịp thời cho các đối tượng là người có công, bảo trợ xã hội và hộ nghèo, hộ cận nghèo. Do tập trung chỉ đạo và phân công triển khai chi trả nhanh chóng, các đối tượng được nhận tiền hỗ trợ của Nhà nước đều rất phấn khởi trước quan tâm của Đảng, nhà nước, chính quyền các cấp.

Trên cơ sở kế hoạch và triển khai nhiệm vụ chi trả trợ cấp, phường Nguyễn Thái Học phấn đấu hoàn thành việc chi trả cho các đối tượng trong ngày 15/5/2020, còn các đối tượng nào do sức khỏe yếu không đến trực tiếp nhận hỗ trợ, phường sẽ cử cán bộ đến tận nhà chi trả kịp thời, đúng thời gian và quy định.

 

Lê Hương - Thanh Nghị (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)