► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Phường Hợp Minh tổng kết công tác năm 2019

Ngày xuất bản: 15/01/2020 6:43:00 CH

 Chiều ngày 14/01/2020, Đảng ủy, UBND phường Hợp Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Tới dự Hội nghị có các cán bộ, đảng viên phường; lãnh đạo Chi bộ đảng các tổ dân phố trên địa bàn phường.

 

Hội nghị tổng kết năm 2019 Đảng bộ phường Hợp Minh

Năm 2019, Đảng bộ phường Hợp Minh đã tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Kinh tế tiếp tục phát triển, tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ; giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp đạt và vượt kế hoạch đề ra. Sản xuất nông nghiệp có nhiều tiến bộ, xuống giống gieo trồng lúa cả năm đạt 72,1 ha, đạt 100% kế hoạch. Tổng sản lượng đạt 448,8 tấn. Công tác chỉnh trang đô thị được thực hiện đồng bộ, thường xuyên, liên tục. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, 100% cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa; các trường học trên địa bàn đều đạt chuẩn quốc gia, không có học sinh lưu ban, y tế tiếp tục nâng cao khám chữa bệnh ban đầu cho người dân, tăng cường kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh, điểm bán hàng rong, xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, tình thương, tặng  gần 500 xuất quà cho các đối tượng chính sách với số tiền hơn 100 triệu đồng, cấp mới, gia hạn thẻ BHYT, giới thiệu đào tạo nghề cho lao động, giải quyết việc làm cho lao động... Qua đó đã có 16 hộ thoát nghèo, vượt chỉ tiêu 5 hộ.

Hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền phường được nâng cao, trật tự an toàn được đảm bảo, ổn định; an ninh - quốc phòng được giữ vững. Công tác xây dựng hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm, nhất là tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách,  pháp luật của Nhà nước, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng. Qua đó tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân ổn định, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, hệ thống chính trị được giữ vững. Trong năm phường đã kết nạp được 10 đảng viên, vượt chỉ tiêu giao. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đảng bộ còn những hạn chế như: tình hình lấn chiếm vỉa hè vẫn diễn ra; một số ít cán bộ, đảng viên trong công tác phê và tự phê còn hạn chế, trong công việc chưa thể hiện hết tinh thần trách nhiệm… Qua đó, Đảng bộ phường đã quyết tâm khắc phục những hạn chế, yếu kém thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm mới 2020. Trọng tâm là chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng cường quản lý đô thị, bảo vệ môi trường. Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, giữ vững quốc phòng - an ninh, tăng cường cải cách hành chính…

Dịp này, Đảng bộ phường đã tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 42 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

 

Đào Hạnh - Trung tâm TT&VH thành phố