► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Phường Hợp Minh tập trung sản xuất vụ Hè thu năm 2017

Ngày xuất bản: 10/07/2017 5:25:19 CH

    Thực hiện kế hoạch của thành phố Yên Bái giao, vụ hè thu năm 2017 phường Hợp Minh gieo cấy 50,5 ha lúa, 17,5 ha ngô và 10 ha cây rau màu. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về diện tích, năng suất, sản lượng, ngay từ đầu vụ sản xuất, UBND phường đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn xây dựng kế hoạch, họp triển khai tới các tổ dân phố trên địa bàn phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thu hoạch các loại cây trồng vụ xuân để giải phóng đất cho gieo trồng vụ hè thu.

 

Nông dân phường Hợp Minh đang cấy ném vụ mùa 2017

   Bên cạnh đó, UBND phường Hợp Minh phối hợp với Trạm Khuyến nông thành phố thường xuyên kiểm tra thăm đồng, hướng dẫn nhân dân kỹ thuật về ngâm ủ mạ, gieo mạ và phòng chống nóng cho mạ; kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ngô, rau màu; Phối hợp với Công ty TNHH Tân Phú có kế hoạch kiểm tra, nạo vét kênh mương kịp thời, quản lý trạm bơm, nguồn nước để đảm bảo nguồn nước tưới, tiêu cho sản xuất vụ Hè thu năm 2017.

   Về sản xuất lúa vụ mùa: Cơ cấu giống lúa và thời vụ gieo cấy được các hộ nông dân lựa chọn sử dụng theo khung lịch thời vụ và thông báo cơ cấu giống của UBND thành phố Yên Bái như: giống lúa Nghi Hương 305; Nhị Ưu 838; Thiên Ưu 8; Đến thời điểm này bà con nông dân trên địa phường đã gieo cấy được 36,5 ha, đạt 70% kế hoạch. Dự kiến hoàn thành kế hoạch vào ngày 15/7/2017.

   Về sản xuất ngô: Đã thực hiện gieo trồng được 12 ha với các giống ngô như: NK66; NK4300; HN88; đạt 70,6% kế hoạch.

   Về cây rau màu, đậu đỗ các loại: Thực hiện gieo trồng được 5,5 ha, đạt 55% kế hoạch.

 

   Tin, ảnh: Văn Tuân - KNVCS phường Hợp Minh