► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Phường Hồng Hà chi trả trên 450 triệu đồng hỗ trợ cho người khó khăn do dịch Covid-19

Ngày xuất bản: 13/05/2020 7:45:00 CH

 Thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái đã chỉ đạo cán bộ Lao động Thương binh và xã hội phường triển khai rà soát theo quy định. Đến nay, sau khi rà soát phường đã chủ động chi trả cho 281 người và 21 hộ, với tổng số tiền chi trả đợt này là 450.750.000 đồng, cho 4 nhóm đối tượng gồm: Người có công; Đối tượng bảo trợ xã hội; Hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn phường.

 

Cán bộ phường Hồng Hà chi trả tiền hỗ trợ người dân trên địa bàn gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Theo đó, trên địa bàn phường qua rà soát và đến nay đã chi trả cho: 11 hộ nghèo với số tiền 15.000.000 đồng; 10 hộ cận nghèo đã chi trả 15.750.000 đồng; Người có công 104 người bằng 156.000.000 đồng và 176 người thuộc đối tượng Bảo trợ xã hội với số tiền chi trả là 264.000.000 đồng. Việc chi trả cho các đối tượng được diễn ra công khai tại trụ sở phường, có sự giám sát của MTTQ phường.

Trước đó, ngày 25/4/2020, Chính phủ công bố chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19, gồm những đối tượng được hưởng gồm: Người lao động bị tạm hoãn hợp đồng hoặc nghỉ việc không lương; Hộ kinh doanh; Người lao động bị chấm dứt hợp đồng nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; người có công với cách mạng; Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và bảo trợ xã hội; Người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động.

 

Đào Hạnh - Trung tâm TT&VH thành phố