► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Phiên họp thường kỳ UBND thành phố tháng 5/2020

Ngày xuất bản: 14/05/2020 10:26:00 SA

 Chiều ngày 13/5/2020, UBND thành phố Yên Bái đã họp phiên thường kỳ, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và 4 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2020. Đồng chí Hoàng Xuân Đán, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp.

 

Phiên họp thường kỳ UBND thành phố tháng 5/2020

Trong 4 tháng đầu năm 2020, thành phố đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Về sản xuất nông nghiệp, thành phố đã chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt công tác phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng vụ đông xuân. Theo đó, diện tích cây trồng vụ Đông xuân 2019-2020 ở thành phố  đạt 431,7 ha, tăng 1,21% so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích cây lúa đã gieo cấy 370,14 ha, bằng 100,03% kế hoạch. Cây ngô gieo trồng 140 ha, bằng 103,8% kế hoạch. Thu ngân sách 4 tháng đầu năm đạt trên 200 tỷ đồng, bằng 39% kế hoạch tỉnh giao. Thành phố đã triển khai thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công năm 2020. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình chuyển tiếp và khởi công mới theo kế hoạch. Tổng số công trình thực hiện trong năm 2020 là 55 công trình, 10 công trình đã hoàn thành,, 32 công trình đang thực hiện, 11 công trình chưa khởi công, 2 công trình tạm dừng. Cùng với đó, thành phố còn triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án phát triển kinh tế. Cụ thể như: Dự án phát triển chăn nuôi hàng hóa theo quyết định 480 ngày 4/3/2020 của UBND tỉnh, bao gồm 9 dự án, với tổng kinh phí 165 triệu đồng, đã ra quyết định chấp thuận 5 dự án, còn 4 dự án đang tiếp tục triển khai rà soát thực hiện. Dự án đa dạng hóa sinh kế gồm có 6 dự án, với tổng kinh phí 226 triệu đồng. Bên cạnh đó, thành phố còn triển khai rà soát được 58 dự án bổ xung, theo Quyết định số 27 của UBND tỉnh, và 1 dự án mới. Trong công tác cải cách hành chính, thành phố đã hoàn thiện việc kê khai dữ liệu vào phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ công chức, viên chức. Triển khai thực hiện đề án “Sắp xếp lại các cơ sở trường học trên địa bàn, các trường mầm non, tiểu học, và THCS công lập trên địa bàn các xã Văn Phú, Giới Phiên”. Đồng thời, tăng cường công tác cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối, phong cách làm việc. Trong 4 tháng đầu năm, thành phố đã giải quyết việc làm cho 915 lao động, bằng 28,2% kế hoạch tỉnh giao, và 25%  kế hoạch của thành phố. Sự nghiệp văn hóa giáo dục được quan tâm đúng mức, an ninh quốc phòng được giữ vững, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề ra nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong tháng 5/2020. Trong đó, tập trung vào các vấn đề  tái lấn chiếm hành lang tại một số tuyến đường, vấn đề ô nhiễm môi trường, ách tắc dòng chảy, vấn đề tái định cư,  công tác hợp pháp hóa đất đai cho các hộ gia đình nhân dân còn chậm… Thành phố hoàn thiện Dự thảo Đề án Di dời cụm công nghiệp Đầm Hồng. Tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ 4 doanh nghiệp có dự án đầu tư vào cụm công nghiệp Âu Lâu hoàn thiện các thủ tục liên quan đến đầu tư, sớm đầu tư xây dựng nhà máy. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy hoạch các phường, quy hoạch khu vực tập kết cát sỏi theo trình tự. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, đất đai trên địa bàn thành phố. Chủ động phối hợp thực hiện hoàn thành việc rà soát điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố và vùng phụ cận đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. Thành phố tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của trung ương, tỉnh, thành phố, trong đó tiếp tục tập trung tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố đã định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong tháng 5/2020 đó là : Chú trọng đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ, CN-TTCN sau đợt ảnh hưởng dịch bệnh covid-19. Triển khai thực hiện tốt các Đề án phát triển kinh tế của tỉnh, chú trọng công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, duy trì thực hiện tốt các tuyến đường điểm sáng, xanh, sạch, đẹp, nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính. Tăng cường cường công tác thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giao.

 

 Thu Hồng - Thanh Nghị (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)