► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Phiên họp Ủy ban nhân dân thành phố thường kỳ tháng 8/2019

Ngày xuất bản: 08/08/2019 7:58:00 CH

 Ngày 08/8/2019, UBND thành phố Yên Bái tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2019. Đồng chí Đỗ Đức Minh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì Hội nghị.

 

Phiên họp Ủy ban nhân dân thành phố thường kỳ tháng 8/2019

Thành phố đang tích cực triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn. Tổ chức lễ công bố xã Văn Tiến đạt chuẩn nông thôn mới. Tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các công trình xây dựng cơ bản, các dự án phát triển các quỹ đất; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh, thành phố. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn. Thực hiện tốt các quy định về văn hóa, văn minh đô thị, nhất là trong việc cưới, việc tang; công tác dân số, y tế, giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, trong đó tập trung chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; duy trì và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Bộ phận phục vụ hành chính công thành phố, xã, phường.

Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn 7 tháng đạt trên 1.900 tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước, và 54,3% kế hoạch năm 2019. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn 7 tháng đạt trên 6.000 tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2018, và đạt 59,3% kế hoạch năm 2019. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 545,9 tỷ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm 2018. Giá trị hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn 7 tháng đạt 36,4 triệu USD, tăng 67% so với cùng kỳ năm 2018, và bằng 68,8% kế hoạch năm 2019; phần thành phố quản lý đạt 22,2 triệu USD, bằng 100,9% kế hoạch năm do thành phố đề ra. Giá trị nhập khẩu trên địa bàn đạt 21,7 triệu USD. Thu ngân sách đến ngày 31/7/2019 đạt gần 271 tỷ đồng, bằng 52% chỉ tiêu tỉnh giao. Trong 7 tháng đầu năm, thành phố giải quyết việc làm và ổn định việc làm cho  2.215 lao động, đạt 61,5% kế hoạch năm. Trong đó chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp đạt 214 người, đạt 71,3% kế hoạch năm. Thành phố tập trung triển khai 74 dự án phát triển kinh tế, trong đó 51 dự án thuộc nguồn hỗ trợ của thành phố và 23 dự án thuộc nguồn hỗ trợ của tỉnh. Phân bổ kinh phí, triển khai 6 dự án thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc nguồn vốn xây dựng nông thôn mới năm 2019. Thành phố duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đối với các xã Tuy Lộc, Minh Bảo, Âu Lâu, Phúc Lộc, Văn Phú. Tổ chức lễ công nhận xã Văn Tiến đạt chuẩn nông thôn mới.

Trong những tháng cuối năm 2019, thành phố Yên Bái tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp chủ yếu về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh thực hiện Chủ đề năm 2019 “Đẩy mạnh cải cách hành chính; thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường kỷ cương đô thị”. Tập trung giải ngân kịp thời đối với các công trình đủ hồ sơ, khối lượng thanh toán, phấn đấu giải ngân đến 30/9/2019 đạt 70% kế hoạch vốn được giao. Đẩy nhanh tiến độ thanh quyết toán công trình đã hoàn thành theo đúng các quy định pháp luật. Thành phố tiếp tục đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy hoạch các phường theo trình tự. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, đất đai trên địa bàn thành phố. Đặc biệt là đối với các dự án đang triển khai như: Đê chống ngập sông Hồng xã Giới Phiên, đường nối cầu Tuần Quán - Bách Lẫm. Tiếp tục triển khai kế hoạch Xây dựng tuyến đường Đinh Tiên Hoàng - Điện Biên - Nguyễn Thái Học trở thành “Tuyến đường điểm sáng, xanh, sạch, đẹp”, góp phần đưa thành phố sớm đạt tiêu chí đô thị loại 2.

 

Tin, ảnh: Minh Văn